Tin tức : Thống kê-Báo cáo

Kho bài giảng Elearning cấp THCS

Ngày đăng : 25-08-2020

 

B. NĂM HỌC 2021-2022

1. Link nhập hồ sơ và link bài giảng bằng Google Drive đề tài dự thi Elearning cấp tỉnh (chậm nhất 10h00 ngày 16/12/2021, tài khoản cập nhật là Gmail trường đăng ký từ 01.8.2021);

* Tham khảo phần mềm iSpring Suite (Tải phiên bản 9.7;    Hướng dẫn sử dụng;     Hướng dẫn thiết kế);

* Trong bảng danh sách gởi qua Google Drive của đơn vị có cột Mã bài giảng (Mã BG), đơn vị không được tự ý thay đổi mã bài giảng đã quy định.

* Hướng dẫn tải file lên Google Drive và lấy link: Tải tài liệu hướng dẫn;

* Yêu cầu tải bài giảng lên website đơn vị theo mục 4 Công văn 2015: tham khảo hướng dẫn tại địa chỉ https://gunboundm.vn/hosting-mien-phi-tren-google-drive để tải bài giảng lên và lấy link do hệ thống dvr.tw cung cấp để gửi trường và chèn link vào website đơn vị.

* Sở GDĐT yêu cầu phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; các trường THPT, PTDTNT tuân thủ theo cách đặt tên dưới đây:

- Tên môn học_Tên lớp_Tên bài giảng_Mã bài giảng (file lưu trữ dưới dạng *.zip; ví dụ: Toán _7_Bài 7_Đa thức một biến_11.zip).

Trong đó các thành phần của mỗi sản phẩm (bài) dự thi trước khi nén thành file duy nhất gồm 3 thư mục:

. Thư mục đã chứa bài dự thi xuất bản dưới dạng web (BAIDUTHI);

. Tệp nguồn thiết kế và các tư liệu để làm bài thi (TEPNGUON);

. Thuyết minh bài dự thi (tệp văn bản) (THUYETMINH).

- Đóng gói bài thi: Xuất bài thi Elearning ở định dạng Scorm 2004;

- Bài giảng phải do chính giáo viên thiết kế, xây dựng, chưa từng được công bố, lưu hành, chia sẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đảm bảo các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành.
- Về dung lượng:
+ Tệp tin bài giảng: Kết hợp một cách hợp lý âm thanh, hình ảnh, video, … với độ phân giải phù hợp để đảm bảo chất lượng bài giảng có dung lượng không quá 300MB (thầy cô thiết kế file xuất có dung lượng cỡ 285 MB là đẹp  vì khi tải hệ thống của tỉnh Quảng Nam, chương trình tính thêm bộ nhớ đệm nên mỗi file khi úp lên sẽ sinh ra 2-15MB tuỳ theo file);
+ Thư mục nguồn thiết kế và các tư liệu để xây dựng bài giảng được đóng gói dưới dạng dung lượng không quá 500MB;
- Về thời lượng: Một bài giảng điện tử không dài quá 40 phút/1 tiết.

 

2. Khai thác bài giảng Elearning từ năm học 2021-2022:

- Kho chung cấp tỉnh tại địa chỉ https://sgdquangnam.lms.vnedu.vn;

- Link chia sẻ Google Drive năm học 2021-2022;

3. Một số tài liệu, quy định cần lưu ý:

a. Công văn số 2015/KH-SGDDT ngày 21/9/2021 về Xây dựng Kho bài giảng E-Learning của Giáo dục Trung học năm học 2021-2022;

b. Bảng phân công soạn bài giảng E-learning năm học 2021-2022 - cấp THCS toàn tỉnh;

c. Bảng phân công soạn bài giảng E-learning năm học 2021-2022 - huyện Thăng Bình;

 

A. NĂM HỌC 2020 - 2021

 

* Danh sách bài giảng Elearning dự thi cấp tỉnh:

1. Họ và tên tác giả: Võ Thị Lan        Tổ CM: Toán - Lý - Tin
Đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Thăng Bình
Tên bài giảng Elearning: Bảo vệ thông tin trong máy tính
Bộ môn: Tin 9
 
2. Họ và tên tác giả: Dương Bảy        Tổ CM: Xã hội
Đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc, huyện Thăng Bình
Tên bài giảng Elearning: Bài 2. Dân số và gia tăng dân số (bài soạn thuộc tuần 1, 2 Sở GDĐT giao tại CV số 1408 ngày 24.8.2020)
Bộ môn: Địa lí 9
 
3. Họ và tên tác giả: Nguyễn Thị Huệ            Tổ CM: Lý - Tin
Đơn vị công tác: Trường THCS Trần Quý Cáp, huyện Thăng Bình
Tên bài giảng Elearning: Bài 5: Bảo vệ thông tin trong máy tính
Bộ môn: Tin học 9
 
4. Họ và tên tác giả: Nguyễn Thị Bích           Tổ CM: Văn - Sử - Địa - GDCD
Đơn vị công tác: Trường THCS Phan Đình Phùng, huyện Thăng Bình
Tên bài giảng Elearning: Bài: Từ Láy
Bộ môn: Ngữ văn 7
 
5. Họ và tên tác giả: Hồ Văn Chuẩn   Tổ CM: Tiếng Anh - Âm nhạc - TD
Đơn vị công tác: Trường THCS Phan Đình Phùng, huyện Thăng Bình
Tên bài giảng Elearning: Unit3: A trip to the countryside Lesson1: getting started + listen and read
Bộ môn: Tiếng Anh 9
 
6. Họ và tên tác giả: Trương Thị Hoài Tịnh    Tổ CM: Toán - Tin học - Công nghệ
Đơn vị công tác: Trường THCS Phan Đình Phùng, huyện Thăng Bình
Tên bài giảng Elearning: Bài 5: Bảo vệ thông tin máy tính
Bộ môn: Tin học 9
 
7. Họ và tên tác giả: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt           Tổ CM: Toán - Tin
Đơn vị công tác: Trường THCS Lý Thường Kiệt, huyện Thăng Bình
Tên bài giảng Elearning: Bài 5: Bảo vệ thông tin máy tính
Bộ môn: Tin học 9
 
8. Họ và tên tác giả: Dương Thị Thảo Ly       Tổ CM: Khoa học xã hội
Đơn vị công tác: Trường THCS Lý Thường Kiệt, huyện Thăng Bình
Tên bài giảng Elearning: Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á
Bộ môn: Lịch sử 7
 
9. Họ và tên tác giả: Nguyễn Thị Thu Sương Tổ CM: Toán Tin
Đơn vị công tác: Trường THCS Lý Thường Kiệt, huyện Thăng Bình
Tên bài giảng Elearning: Bài Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp
dùng hằng đẳng thức
Bộ môn: Toán 8
 
10. Họ và tên tác giả: Hồ Vũ Uyên Phương  Tổ CM: Ngoại ngữ
Đơn vị công tác: Trường THCS Lý Thường Kiệt, huyện Thăng Bình
Tên bài giảng Elearning: Unit 3: A trip to the countryside
Lesson 4: Read (p25 - 26)
Bộ môn: Tiếng anh 9
 
11. Họ và tên tác giả: Nguyễn Thị Nhiên       Tổ CM: Văn - Nhạc
Đơn vị công tác: Trường THCS Phan Châu Trinh, huyện Thăng Bình
Tên bài giảng Elearning: Tiết 4: Âm nhạc 9; Học hát bài nụ cười
Bộ môn: Âm nhạc 9
 
12. Họ và tên tác giả: Phan Kim Mười           Tổ CM: Ngoại ngữ
Đơn vị công tác: Trường THCS Phan Châu Trinh, huyện Thăng Bình
Tên bài giảng Elearning: Unit 3: A trip to the countryside
Period 17 : Lesson 5 : Write (page 26 -27)
Bộ môn: Tiếng anh 9
 
13. Họ và tên tác giả: Trương Thị Kim Lộc   Tổ CM: Toán - Lý - Tin
Đơn vị công tác: Trường THCS Phan Châu Trinh, huyện Thăng Bình
Tên bài giảng Elearning: Bài 4 : Sử dụng biến và hằng trong chương trình
Bộ môn: Môn tin 8
 
14. Họ và tên tác giả: Trần Hữu Lập  Tổ CM: Sử - Địa - GDCD - Thể dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Phan Châu Trinh, huyện Thăng Bình
Tên bài giảng Elearning: Môi trường nhiệt đối gió mùa
Bộ môn: Địa lí 7
 
15. Họ và tên tác giả: Hồ Trung Thành          Tổ CM: Toán - Tin - KHTN
Đơn vị công tác: Trường THCS Quang Trung, huyện Thăng Bình
Tên bài giảng Elearning: Bài 5: Bảo vệ thông tin máy tính
Bộ môn: Tin học 9
 
16. Họ và tên tác giả: Trà Tấn Hưởn  Tổ CM: Toán - Lý - Tin
Đơn vị công tác: Trường THCS Hoàng Hoa Thám, huyện Thăng Bình
Tên bài giảng Elearning: Tiết 4: Luyện tập về Hai đường thẳng vuông góc (bài soạn thuộc tuần 1, 2 Sở GDĐT giao tại CV số 1408 ngày 24.8.2020)
Bộ môn: Toán 7
 
17. Họ và tên tác giả: Hồ Xuân Phong           Tổ CM: Sử - Địa - NN
Đơn vị công tác: Trường THCS Hoàng Diệu, huyện Thăng Bình
Tên bài giảng Elearning: Unit 1 – section A2 (bài soạn thuộc tuần 1, 2 Sở GDĐT giao tại CV số 1408 ngày 24.8.2020)
Bộ môn: Tiếng anh 7
 
18. Họ và tên tác giả: Phan Thị Quảng Hà     Tổ CM: Sử - Địa - CD - Nhạc
Đơn vị công tác: Trường THCS Lê Đình Chinh, huyện Thăng Bình
Tên bài giảng Elearning: Môi trường nhiệt đới gió mùa
Bộ môn: Địa lí 7
 
19. Họ và tên tác giả: Nguyễn Quang Nghĩa  Tổ CM: Toán-Tin
Đơn vị công tác: Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Thăng Bình
Tên bài giảng Elearning: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
Bộ môn: Toán 8
 
20. Họ và tên tác giả: Phan Thị Thảo Linh     Tổ CM: Toán-Lí-Hóa-Tin
Đơn vị công tác: Trường THCS Lê Đình Chinh, huyện Thăng Bình
Tên bài giảng Elearning: Bài 5: Bảo vệ thông tin máy tính
Bộ môn: Tin học 9
 
21. Họ và tên tác giả: Hoàng Thị Mỹ Dung   Tổ CM: Sinh-TD-CN
Đơn vị công tác: Trường THCS Lê Đình Chinh, huyện Thăng Bình
Tên bài giảng Elearning: Nguyên phân
Bộ môn: Sinh học 9
 
22. Họ và tên tác giả: Trịnh Thị Minh Tiên     Tổ CM: Ngoại ngữ-Văn
Đơn vị công tác: Trường THCS Lê Đình Chinh, huyện Thăng Bình
Tên bài giảng Elearning: Cách dẫn trực tiêp và cách dẫn gián tiếp
Bộ môn: Ngữ văn 9
 
23. Họ và tên tác giả: Nguyễn Thành Nam    Tổ CM: Toán - Tin - Thể dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Phan Bội Châu, huyện Thăng Bình
Tên bài giảng Elearning: Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn
Bộ môn: Toán 9
 
24. Họ và tên tác giả: Dương Văn Nhân        Tổ CM: Toán - Tin - Thể dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Phan Bội Châu, huyện Thăng Bình
Tên bài giảng Elearning: Bảo vệ thông tin máy tính
Bộ môn: Tin học 9

 

* Hồ sơ tham gia cuộc thi Elearning cấp tỉnh năm học 2020 - 2021:

- Nhập trực tuyến đăng ký tên đề tài và link chia sẻ Drive, link nhúng website bài giảng (hạn cuối khai báo thông tin: 08h00 ngày 11/03/2021 - chi tiết Kênh điều hành);

- Gói bài giảng thi Elearning bốc thăm - huyện Thăng Bình (gói số 3);

- Gói bài giảng bổ sung cho Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Công nghệ;

- Công văn số 410/SGDĐT-GDTrH ngày 08/03/2021 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc thông báo thời gian nộp bài dự thi Thiết kế bài giảng E-Learning bậc Trung học năm học 2020-2021;

- Công văn số 2052/SGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2020 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức cuộc thi Thiết kế bài giảng E-Learning bậc Trung học năm học 2020-2021;

 

1. Văn bản chỉ đạo:

- 1408/SGDĐT-GDTrH ngày 24.08.2020;      - 128/PGDĐT-THCS ngày 26.08.2020;

2. Danh mục bài học tuần 1,2 tháng 9-2020 của giáo viên THCS huyện Thăng Bình:   Link nhập dữ liệu

* Kho elearning của Bộ: http://elearning.moet.edu.vn;

* Thầy cô xem link và tải các bài học tương ứng theo môn học trong từng sheet (đã cập nhật tuần1 và 2, tháng 9/2020): (Tác giả giữ bản quyền, thầy cô vui lòng không chỉnh sửa để tham gia các cuộc thi)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất