Đề - HDC - Tài liệu ôn tập

Tổng hợp đề kiểm tra học kỳ II và hướng dẫn chấm cấp THCS năm học 2019-2020

Ngày đăng : 04-07-2020

Tổng hợp đề kiểm tra học kỳ II và hướng dẫn chấm cấp THCS năm học 2019-2020

XEM TIẾP

Tổng hợp đề kiểm tra học kỳ I và hướng dẫn chấm cấp THCS năm học 2019-2020

Ngày đăng : 07-01-2020

Tổng hợp đề kiểm tra học kỳ I và hướng dẫn chấm cấp THCS năm học 2019-2020

XEM TIẾP

Tổng hợp đề kiểm tra học kỳ II và hướng dẫn chấm cấp THCS năm học 2018-2019

Ngày đăng : 20-05-2019

Đề kiểm tra học kỳ II và hướng dẫn chấm cấp THCS năm học 2018-2019

XEM TIẾP

Giới hạn ôn tập và cấu trúc đề kiểm tra HKII năm học 2018-2019

Ngày đăng : 22-04-2019

Hướng dẫn ôn tập các môn do Sở ra đề học kỳ I năm học 2018-2019

XEM TIẾP

Tổng hợp đề và Hướng dẫn chấm học kỳ I năm học 2018-2019

Ngày đăng : 03-01-2019

Tổng hợp đề và Hướng dẫn chấm học kỳ I năm học 2018-2019 do Sở, Phòng ra đề

XEM TIẾP

Hướng dẫn ôn tập các môn Sở ra đề học kỳ I

Ngày đăng : 20-12-2018

Tài liệu hướng dẫn ôn tập các môn do Sở ra đề học kỳ I năm học 2018-2019

XEM TIẾP

Cấu trúc đề và giới hạn chương trình kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019

Ngày đăng : 06-12-2018

Cấu trúc đề và giới hạn chương trình kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019

XEM TIẾP

Khung chương trình và cấu trúc đề thi HSG lớp 9,12; Olympic 10,11; Tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên áp dụng từ năm học 2018-2019

Ngày đăng : 10-11-2018

Khung chương trình và cấu trúc đề thi HSG lớp 9,12; Olympic 10,11; Tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên (áp dụng từ năm học 2018-2019)

XEM TIẾP

Đề và Hướng dẫn chấm các môn thi HSG9 đợt 1 - năm học 2018-2019

Ngày đăng : 29-10-2018

Đề và Hướng dẫn chấm các môn thi HSG9 đợt 1 - năm học 2018-2019

XEM TIẾP

Một số nội dung về kiểm tra học kỳ II năm học 2017-2018

Ngày đăng : 21-04-2018

Một số nội dung ôn tập và hướng dẫn chấm học kỳ II năm học 2017-2018

XEM TIẾP
Van bản mới nhất