Trao đổi KN - PPDH

Tác động của lời nhận xét đến tâm lý học sinh Tiểu học

Ngày đăng : 17-08-2018

Tác động của lời nhận xét đến tâm lý học sinh Tiểu học

XEM TIẾP

Cụm chuyên môn nghiệp vụ số I tổ chức sinh hoạt chuyên môn lần I, năm học 2015-2016

Ngày đăng : 22-10-2015

Ngày 14/9/2015, vào ngày 22/10/2015 Cụm chuyên môn nghiệp vụ số 1 (gồm các trường THCS Trần Quý Cáp, Nguyễn Duy Hiệu, Nguyễn Bá Ngọc, Hoàng Hoa Thám, Lê Lợi, Nguyễn Công Trứ) đã tiến hành tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn nghiệp vụ lần I tại 03 trường (THCS Trần Quý Cáp, Lê Lợi, Nguyễn Công Trứ).

XEM TIẾP
Van bản mới nhất