Học sinh giỏi - TDTT

Tổng hợp kết quả thi HSG9 cấp huyện năm học 2019-2020

Ngày đăng : 18-01-2020

Kết quả HSG9 cấp huyện 9 môn: Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, Tin

XEM TIẾP

Kết quả môn võ cổ truyền giải thể thao học sinh tỉnh Quảng Nam năm học 2018-2019

Ngày đăng : 02-05-2019

Kết quả Hội thi TDTT học sinh cấp tỉnh đơn vị huyện Thăng Bình năm học 2018-2019

XEM TIẾP

Thông báo kết quả kỳ thi HSG cấp tỉnh (cập nhật: 18/4/2019)

Ngày đăng : 18-04-2019

Bảng điểm,... các môn thi học sinh tài năng cấp tỉnh

XEM TIẾP

Hội diễn võ cổ truyền học sinh huyện Thăng Bình năm học 2018-2019

Ngày đăng : 24-12-2018

Lần đầu tiên, Phòng GDĐT huyện Thăng Bình tổ chức Hội diễn võ cổ truyền học sinh Tiểu học và THCS.

XEM TIẾP

Bảng điểm thi HSG9 đợt 1 năm học 2018-2019 (tạm thời)

Ngày đăng : 29-10-2018

Bảng điểm thi HSG9 năm học 2018-2019 tạm thời đợt 1

XEM TIẾP

Tổng hợp đăng ký hồ sơ trực tuyến các cuộc thi năm học 2018 - 2019

Ngày đăng : 01-09-2018

Tổng hợp đăng ký hồ sơ trực tuyến các cuộc thi năm học 2018 - 2019

XEM TIẾP

Công bố kết quả thi HSG cấp tỉnh năm học 2017-2018

Ngày đăng : 21-04-2018

Kỳ thi HSG cấp tỉnh năm học 2017-2018

XEM TIẾP

Cuộc thi IOE cấp trường dành cho HS tiểu học

Ngày đăng : 05-12-2016

Cuộc thi IOE cấp trường dành cho HS tiểu học

XEM TIẾP

Khai mạc giải bóng đá học sinh tiểu học cụm số 1- huyện Thăng Bình

Ngày đăng : 28-11-2016

Khai mạc giải bóng đá học sinh tiểu học cụm số 1- huyện Thăng Bình

XEM TIẾP

Kỳ thi HSG lớp 9 đợt 1 huyện Thăng Bình năm học 2016-2017

Ngày đăng : 11-10-2016

Tin và kết quả kỳ thi HSG lớp 9 đợt 1 huyện Thăng Bình năm học 2016-2017

XEM TIẾP
Van bản mới nhất