Tin tức : Thống kê-Báo cáo

Thống kê GDMN

Ngày đăng : 05-09-2019

BIỂU MẪU THỐNG KÊ CẤP HỌC MẦM NON
 
* THỐNG KÊ KHẨN SỐ LIỆU THEO YÊU CẦU CỦA PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON (Trước 08h30 ngày 27.8.2020)
1. Link bảng tổng hợp mới: (gồm 2 sheet độc lập gồm: 1. Đơn vị trường; 2. Các cơ sở GDMN do UBND xã/thị trấn cấp phép)
2. Link nhập chi tiết mẫu 1b:
 
* Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn có thể liên lạc bằng Viber, Zalo đến số 0905439.227, hoặc Messenger Cntt TB để phối hợp giải quyết.
* Nếu cần hỗ trợ từ xa, trường tải Ultraview tại địa chỉ https://ultraviewer.net/vi/download.html, cài đặt phần mềm và cung cấp ID, mật khẩu để hỗ trợ 
 
 
 
 
 
I. THỐNG KÊ NĂM HỌC 2019 - 2020
 
 
II. THỐNG KÊ NĂM HỌC 2018 - 2019
- Thống kê trực tuyến đầu năm học 2018 - 2019 (đã xong)
Thống kê trực tuyến cuối năm họ2018 - 2019 (đã xong)
 
 
 
 
 
 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất