Tin tức : Thống kê-Báo cáo

Thống kê GDMN

Ngày đăng : 05-09-2019

A. CÁC BIỂU MẪU TRỰC TUYẾN CẤP HỌC MẦM NON

* Để kiểm tra xem đã có biểu mẫu thống kê mới được bổ sung chưa, đề nghị nhấn phím F5 trên bàn phím. Cám ơn!

7. Thống kê liên quan đến số liệu của cấp học Mầm non (các trường nhập xong dữ liệu mẫu Excel, tổng hợp chung cấp xã và nhập vào các biểu mẫu ở dưới trong ngày 05/4/2022 - Thường xuyên bấm phím F5 để cập nhật link biểu mẫu trên trang web này. Trân trọng!)

- Link các biểu: B1 - Tổng, B6 - Dự kiến, B9 - Kinh phí, B10 - Nhu cầu;

- Biểu 2 - Tổng hợp chi tiết theo xã;

- Biểu 3 - Dự kiến quy mô trường lớp, đội ngũ;

- Biểu 4 - Dự báo nhu cầu CSVC, kinh phí phát triển GDMN;

- Biểu 5 - Tổng hợp lộ trình đạt chuẩn;

 

6. Thống kê khẩn về ảnh hưởng Covid-19 báo cáo Sở trước 09h30 ngày 01/4/2022:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cUYM27xMM2t7SP66k2NPX3hltBjChP0hGWQw0MQBsmY

 

5. Báo cáo số liệu phục vụ xây dựng Đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh (hạn cuối: lúc 10h00 ngày 11/5/2021) theo Công văn số 922/SGDĐT-GDMN gồm 02 nội dung:

a. Nhập số liệu các biểu mẫu (gồm 03 biểu: Bieu1_CCN, Bieu2_truong ban tru, Bieu3_NV_nau_an);

b. Nộp trực tuyến Biểu 1b - Danh sách trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập, có cha/ mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ là công nhân, người lao động đang làm việc tại các cụm công nghiệp: Link nộp dữ liệu; (Ghi chú: Các file dữ liệu Biểu mẫu 1b này được lưu trữ tại Phòng GDĐT)

- Tham khảo:

- Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam phế duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến năm 2035;

- Công văn số 922/SGDĐT-GDMN ngày 07/5/2021 về việc Báo cáo số liệu để phục vụ xây dựng Đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh;

- 04 biểu mẫu phụ lục kèm theo CV số 922/SGDĐT-GDMN;

 

 

4. Báo cáo nội dung giáo dục ứng phó với biến đổi khi hậu và bảo vệ môi trường (hạn cuối: lúc 08h00 ngày 06/5/2021) theo Công văn số 858/SGDĐT-GDMN:

- Biểu 1 - Rác thải; Biểu 2 - Bảo vệ môi trường; Biểu 3a, 3b, 3c - Nội dung biến đổi khí hậu;

- Biểu 4 - Thống kê tình hình thiên tai và cấp độ rủi ro 2018-2020 (Theo từng xã);

- Báo cáo thực hiện giáo dục BĐKH, PCTT và BVMT của xã/thị trấn;

* Tổng hợp báo cáo của đại diện các đơn vị MN-MG theo xã/thị trấn;

-

3. Thống kê CSVC, huy động trẻ, và các thông tin liên quan khác (hạn cuối báo cáo trong tháng 4/2021 chi tiết thời gian cụ thể thực hiện theo chỉ đạo của Bộ phận GDMN):

3.1. Báo cáo và ý kiến đề xuất góp ý về Thông tư 13 (Hạn cuối ../4/2021);

- Từ dữ liệu được nhập của mẫu TRUONG, đơn vị phụ trách chịu trách nhiệm tổng hợp theo cấp xã vào mẫu TH-TRUONG;

- Từ dữ liệu được nhập các CSGD trên địa bàn xã/thị trấn của mẫu CO SO DOC LAP, đơn vị phụ trách chịu trách nhiệm tổng hợp theo cấp xã vào mẫu TH-CSDL;

- Nếu có ý kiến đề xuất, thì nhập vào biểu mẫu Y KIEN DE XUAT;

3.2. Cập nhật Kiến nghị, đề xuất và CSVC chi tiết của các cơ sở GDMN đã được cấp phép (Hạn cuối: ../4/2021);

3.3. Các biểu mẫu thống kê huy động trẻ và kế hoạch PCGD liên quan (Hạn cuối: ../4/2021):

- Biểu 1a - Quy mô trường, lớp trẻ em (Mỗi xã/tt là một sheet riêng, các trường MN-MG trên cùng địa bàn thống nhất xử lý và nhập dữ liệu chung toàn xã/tt);

- Biểu 1b - Trẻ em đến trường (Mỗi xã/tt là một sheet riêng, các trường MN-MG trên cùng địa bàn thống nhất xử lý và nhập dữ liệu chung toàn xã/tt);

- Biểu 2 - Đội ngũ (Mỗi xã/tt là một sheet riêng, các trường MN-MG trên cùng địa bàn thống nhất xử lý và nhập dữ liệu chung toàn xã/tt);

- Biểu 3 - Cơ sở vật chất (Mỗi xã/tt là một sheet riêng, các trường MN-MG trên cùng địa bàn thống nhất xử lý và nhập dữ liệu chung toàn xã/tt);

- Biểu 4 - Dự kiến phổ cập giáo dục trẻ 4 tuổi;

- Biểu 5 - Ý kiến đề xuất, kiến nghị liên quan;

 

2. Link nhập kế hoạch dạy học - Thi GVDG cấp huyện năm học 2020 - 2021 (TKB từ 15/3 đến 09/4);

1. Link nhập thống kê nhóm lớp độc lập tháng 3 năm 2021 (gồm 3 mẫu chi tiết theo NLĐL, 03 mẫu tổng hợp theo xã/thị trấn; thời gian hoàn thành báo cáo trước tuyến: trước 19/3/2021);

 

 

B. BIỂU MẪU THỐNG KÊ TRỰC TUYẾN CẤP HỌC MẦM NON
 
* THỐNG KÊ KHẨN SỐ LIỆU THEO YÊU CẦU CỦA PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON (Trước 08h30 ngày 27.8.2020)
1. Link bảng tổng hợp mới: (gồm 2 sheet độc lập gồm: 1. Đơn vị trường; 2. Các cơ sở GDMN do UBND xã/thị trấn cấp phép)
2. Link nhập chi tiết mẫu 1b:
 
* Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn có thể liên lạc bằng Viber, Zalo đến số 0905439.227, hoặc Messenger Cntt TB để phối hợp giải quyết.
* Nếu cần hỗ trợ từ xa, trường tải Ultraview tại địa chỉ https://ultraviewer.net/vi/download.html, cài đặt phần mềm và cung cấp ID, mật khẩu để hỗ trợ 
 
 
V. THỐNG KÊ NĂM HỌC 2022 - 2023
- Thống kê trực tuyến đầu năm học 2022 - 2023; (hạn cuối 15.10.2022)
 
III. THỐNG KÊ NĂM HỌC 2020 - 2021

* Tài khoản Gmail trường đăng ký trước đây mới nhập được. Nếu đơn vị cần đổi email hay bổ sung thì gửi địa chỉ Gmail qua KĐH đến tài khoản VHN để được cập nhật.

* Để có số liệu lưu trữ lâu dài, đề nghị các trường hỗ trợ nhập chi tiết số liệu của các CSGD vào biểu CSGD-Bieu 1 và CSGD Bieu 2 (Chỉ nhập số liệu của CSGD vào ô tương ứng).

 
 
II. THỐNG KÊ NĂM HỌC 2019 - 2020
 
 
I. THỐNG KÊ NĂM HỌC 2018 - 2019
- Thống kê trực tuyến đầu năm học 2018 - 2019 (đã xong)
Thống kê trực tuyến cuối năm họ2018 - 2019 (đã xong)
 
 
 
 
 
 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất