Thủ tục hành chính

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

Ngày đăng : 01-01-2015

Lĩnh vực: Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm Phụ trách: đ/c Vũ Hồng Nguyên

XEM TIẾP

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng GD&ĐT

Ngày đăng : 01-01-2015

Lĩnh vực: Hệ thống văn bằng, chứng chỉ. Phụ trách: đ/c

XEM TIẾP
Van bản mới nhất