Phòng ban trực thuộc

  • Cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND huyện Thăng Bình
  • Địa chỉ: QL1A, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình
  • Email: pgdthangbinh@gmail.com
  • Điện thoại: 0235.3.874211
TT Thông tin
1
Họ tên: Phan Văn Tuyển
Vị trí: Trưởng phòng GDĐT
Email: tuyen01011979@gmail.com
Điện thoại: 0774447405
2
Họ tên: Trần Thị Mỹ Nương
Vị trí: Phó Trưởng phòng
Email: tmnuong@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0905265279
3
Họ tên: Nguyễn Trường Quyền
Vị trí: Phó Trưởng phòng
Email: truongquyenthd@gmail.com
Điện thoại: 0982796797
4
Họ tên: Võ Tấn Tiến
Vị trí: Tổ chức cán bộ
Email: tienvobq@gmail.com
Điện thoại: 0984884804
5
Họ tên: Huỳnh Kim Đông
Vị trí: Thi đua-Thanh tra
Email: huynhkimdong92@gmail.com
Điện thoại: 0763606009
6
Họ tên: Nguyễn Thị Vinh
Vị trí: Mầm non
Email: nguyenthivinh75@gmail.com
Điện thoại: 0905695176
7
Họ tên: Phan Văn Toại
Vị trí: Tiểu học
Email:
Điện thoại: 0905237276
8
Họ tên: Trương Minh Tú
Vị trí: Tiểu học
Email: tugdth@gmail.com
Điện thoại: 0935630448
9
Họ tên: Nguyễn Đình Hà
Vị trí: Trung học cơ sở
Email: hatbqn2012@gmail.com
Điện thoại: 0905208694
10
Họ tên: Nguyễn Thanh Tùng
Vị trí: Hoạt động ngoài giờ
Email: tungpgdtb@gmail.com
Điện thoại: 0905549346
11
Họ tên: Ngô Tấn Giáo
Vị trí: Kiểm định chất lượng
Email: giaogdtb@gmail.com
Điện thoại: 0982000261
12
Họ tên: Vũ Hồng Nguyên
Vị trí: CNTT-Tổng hợp
Email: nguyenpgdtb@gmail.com
Điện thoại: 0905439227
13
Họ tên: Dương Quang Ái
Vị trí: Kế toán-CSVC
Email: aiktpgdtb@gmail.com
Điện thoại: 0905680386
14
Họ tên: Nguyễn Thị Bá
Vị trí: Văn thư-Lưu trữ
Email: bapgdthangbinh@gmail.com
Điện thoại: 0363087347
15
Họ tên: Trần Thị Mười
Vị trí: Nhân viên
Email:
Điện thoại: 0979712816
16
Họ tên: Trần Văn Cương
Vị trí: Nhân viên
Email:
Điện thoại: 0975382857
Văn bản mới nhất