Phòng ban trực thuộc

  • Cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND huyện Thăng Bình
  • Địa chỉ: QL1A, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình
  • Email: pgdthangbinh@gmail.com
  • Điện thoại: 0235.3.874211
TT Thông tin
1
Họ tên: Phan Văn Tuyển
Vị trí: Trưởng phòng GDĐT
Email: tuyen01011979@gmail.com
Điện thoại: 0774447405
2
Họ tên: Trần Thị Mỹ Nương
Vị trí: Phó Trưởng phòng
Email: tmnuong@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0905265279
3
Họ tên: Nguyễn Trường Quyền
Vị trí: Phó Trưởng phòng
Email: truongquyenthd@gmail.com
Điện thoại: 0982796797
4
Họ tên: Trương Minh Tú
Vị trí: Tiểu học; TĐ-KT;...
Email: tugdth@gmail.com
Điện thoại: 0935630448
5
Họ tên: Nguyễn Đình Hà
Vị trí: Trung học cơ sở
Email: hatbqn2012@gmail.com
Điện thoại: 0905208694
6
Họ tên: Vũ Hồng Nguyên
Vị trí: KHTH; TCCB; CNTT;
Email: nguyenpgdtb@gmail.com
Điện thoại: 0905439227
7
Họ tên: Dương Quang Ái
Vị trí: Kế toán-CSVC
Email: aiktpgdtb@gmail.com
Điện thoại: 0905680386
8
Họ tên: Trương Thị Kim Thoa
Vị trí: Văn thư-Lưu trữ; Phổ cập giáo dục; GDTX-HNDN
Email: ttruong156@gmail.com
Điện thoại: 0905695036
9
Họ tên: Trần Văn Cương
Vị trí: Nhân viên
Email:
Điện thoại: 0975382857
Văn bản mới nhất