Phòng ban trực thuộc

  • Cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND huyện Thăng Bình
  • Địa chỉ: QL1A, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình
  • Email: pgdthangbinh@gmail.com
  • Điện thoại: 0235.3.874211
TT Thông tin
1
Họ tên: Lê Cao Lan
Vị trí: Trưởng phòng
Email: caolanltt@gmail.com
Điện thoại: 0905420975
2
Họ tên: Trần Thị Mỹ Nương
Vị trí: Phó Trưởng phòng
Email: tmnuong@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0905265279
3
Họ tên: Nguyễn Trường Quyền
Vị trí: Phó Trưởng phòng
Email: truongquyenthd@gmail.com
Điện thoại: 0982796797
4
Họ tên: Thủy Thị Thu Hà
Vị trí: Giáo dục Mầm non
Email: thuhabinhgiang37@gmail.com
Điện thoại: 0976353103
5
Họ tên: Trương Minh Tú
Vị trí: Tiểu học; TĐ-KT;...
Email: tugdth@gmail.com
Điện thoại: 0935630448
6
Họ tên: Nguyễn Đình Hà
Vị trí: Trung học cơ sở
Email: hatbqn2012@gmail.com
Điện thoại: 0905208694
7
Họ tên: Nguyễn Thanh Tùng
Vị trí: Tổng hợp, Đoàn-Đội, TDTT
Email: tungpgdtb@gmail.com
Điện thoại: 0905549346
8
Họ tên: Vũ Hồng Nguyên
Vị trí: KHTH; TCCB; CNTT;
Email: nguyenpgdtb@gmail.com
Điện thoại: 0905439227
9
Họ tên: Trương Thị Kim Thoa
Vị trí: Văn thư-Lưu trữ; Phổ cập giáo dục; GDTX-HNDN
Email: ttruong156@gmail.com
Điện thoại: 0905695036
10
Họ tên: Đoàn Thị Lựu
Vị trí: Kế toán kiêm nhiệm
Email: luu@gmail.com
Điện thoại: 0945368982
11
Họ tên: Trần Văn Cương
Vị trí: Nhân viên
Email:
Điện thoại: 0975382857
Văn bản mới nhất