Tổ chức cán bộ

Tài liệu ôn tập thi thăng hạng CDNN giáo viên năm 2018

Ngày đăng : 09-12-2018

Tài liệu ôn tập thi thăng hạng CDNN giáo viên năm 2018

XEM TIẾP

Thông tin tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2018 tỉnh Quảng Nam (cập nhật đến thời điểm 12.10.2018)

Ngày đăng : 01-09-2018

Tổng hợp thông tin về việc chuẩn bị tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Nam

XEM TIẾP

Trao quyết định tuyển dụng 159 giáo viên Mầm non và Tiểu học

Ngày đăng : 04-05-2018

Trao quyết định tuyển dụng 159 giáo viên Mầm non và Tiểu học trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức ngành Giáo dục năm 2017, khóa thi ngày 22/12-23/12/2017

XEM TIẾP

Tổng hợp toàn bộ thông tin và kết quả kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2017

Ngày đăng : 22-03-2018

Thông báo thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2017 data/12178807190808043389/tintuc/images/11.2017/TB.jpg

XEM TIẾP

Kế hoạch tuyển dụng 1.174 viên chức giáo dục năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng : 11-08-2017

Nhằm đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và cơ cấu các bộ môn, vị trí việc làm, tính ổn định lâu dài trong đội ngũ viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh Quảng Nam năm 2017.

XEM TIẾP

Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Ngày đăng : 31-07-2017

Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

XEM TIẾP

Kết quả thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh Quảng Nam năm 2016

Ngày đăng : 26-06-2017

Kết quả thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh Quảng Nam năm 2017 (trích thông tin huyện Thăng Bình)

XEM TIẾP

Công bố điểm thi, xét viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2017

Ngày đăng : 29-04-2017

Công bố điểm thi, xét viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2017

XEM TIẾP

Danh sách thí sinh thi viên chức giáo dục huyện Thăng Bình năm 2016

Ngày đăng : 05-01-2017

Danh sách thí sinh thi viên chức giáo dục huyện Thăng Bình năm 2016

XEM TIẾP

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Ngày đăng : 08-04-2016

Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình công bố quyết định bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thị Mỹ Nương - chuyên viên phụ trách Mầm non và ông Nguyễn Trường Quyền - Hiệu trưởng Trường TH Trần Hưng Đạo giữ chức vụ Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

XEM TIẾP
Van bản mới nhất