Tổ chức cán bộ

Tổng hợp về tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2022 tỉnh Quảng Nam (cập nhật đến thời điểm 23.02.2023)

Ngày đăng : 23-02-2023

Tổng hợp thông tin về việc chuẩn bị tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Nam

XEM TIẾP

Tuyển dụng và phân công 104 GV, NV trúng tuyển năm 2021

Ngày đăng : 08-02-2022

Tổng hợp toàn bộ quá trình thực hiện quy trình tuyển dụng các thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục huyện Thăng Bình năm 2021

XEM TIẾP

Thông báo thi tuyển giáo viên, nhân viên tỉnh Quảng Nam năm 2021

Ngày đăng : 06-08-2021

Quảng Nam tuyển 1955 chỉ tiêu viên chức giáo dục 2021

XEM TIẾP

Thông tin bổ nhiệm, luân chuyển, điều động CBQL trường học

Ngày đăng : 29-03-2021

Thông tin của bộ phận TCCB về việc bổ nhiệm, luân chuyển, điều động CBQL các đơn vị trường học trực thuộc

XEM TIẾP

Thông báo thi tuyển giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020 vòng 2

Ngày đăng : 29-12-2020

Thông báo tuyển giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020

XEM TIẾP

Thông báo tuyển giáo viên huyện Thăng Bình năm 2020

Ngày đăng : 05-03-2020

Tuyển dụng viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2020 của huyện Thăng Bình

XEM TIẾP

Thi thăng hạng công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2019

Ngày đăng : 18-12-2019

Văn bản về việc thi thăng hạng công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2019

XEM TIẾP

Tổng hợp thông tin tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 tỉnh Quảng Nam (cập nhật đến thời điểm 27.05.2019)

Ngày đăng : 27-03-2019

Tổng hợp thông tin về việc chuẩn bị tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Nam

XEM TIẾP

Tài liệu ôn tập thi thăng hạng CDNN giáo viên năm 2018

Ngày đăng : 09-12-2018

Tài liệu ôn tập thi thăng hạng CDNN giáo viên năm 2018

XEM TIẾP

Trao quyết định tuyển dụng 159 giáo viên Mầm non và Tiểu học

Ngày đăng : 04-05-2018

Trao quyết định tuyển dụng 159 giáo viên Mầm non và Tiểu học trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức ngành Giáo dục năm 2017, khóa thi ngày 22/12-23/12/2017

XEM TIẾP
Van bản mới nhất