Tổ chức cán bộ

Thông báo thi tuyển giáo viên, nhân viên tỉnh Quảng Nam năm 2021

Ngày đăng : 06-08-2021

Quảng Nam tuyển 1955 chỉ tiêu viên chức giáo dục 2021

XEM TIẾP

Thông tin bổ nhiệm, luân chuyển, điều động CBQL trường học

Ngày đăng : 29-03-2021

Thông tin của bộ phận TCCB về việc bổ nhiệm, luân chuyển, điều động CBQL các đơn vị trường học trực thuộc

XEM TIẾP

Thông báo thi tuyển giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020 vòng 2

Ngày đăng : 29-12-2020

Thông báo tuyển giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020

XEM TIẾP

Thông báo tuyển giáo viên huyện Thăng Bình năm 2020

Ngày đăng : 05-03-2020

Tuyển dụng viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2020 của huyện Thăng Bình

XEM TIẾP

Thi thăng hạng công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2019

Ngày đăng : 18-12-2019

Văn bản về việc thi thăng hạng công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2019

XEM TIẾP

Tổng hợp thông tin tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 tỉnh Quảng Nam (cập nhật đến thời điểm 27.05.2019)

Ngày đăng : 27-03-2019

Tổng hợp thông tin về việc chuẩn bị tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Nam

XEM TIẾP

Tài liệu ôn tập thi thăng hạng CDNN giáo viên năm 2018

Ngày đăng : 09-12-2018

Tài liệu ôn tập thi thăng hạng CDNN giáo viên năm 2018

XEM TIẾP

Trao quyết định tuyển dụng 159 giáo viên Mầm non và Tiểu học

Ngày đăng : 04-05-2018

Trao quyết định tuyển dụng 159 giáo viên Mầm non và Tiểu học trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức ngành Giáo dục năm 2017, khóa thi ngày 22/12-23/12/2017

XEM TIẾP

Tổng hợp toàn bộ tài liệu, văn bản và kết quả kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2017

Ngày đăng : 22-03-2018

Thông báo thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2017 data/12178807190808043389/tintuc/images/11.2017/TB.jpg

XEM TIẾP

Kế hoạch tuyển dụng 1.174 viên chức giáo dục năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng : 11-08-2017

Nhằm đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và cơ cấu các bộ môn, vị trí việc làm, tính ổn định lâu dài trong đội ngũ viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh Quảng Nam năm 2017.

XEM TIẾP
Van bản mới nhất