Tin tức : Thống kê-Báo cáo

Tư liệu chuyên môn cấp THCS huyện Thăng Bình

Ngày đăng : 14-01-2021

Trang thông tin này cung cấp các đường link liên quan đến công tác chuyên môn
cấp THCS huyện Thăng Bình

 

XII. Năm học 2021 - 2022:

* Lưu ý: Đề và hướng dẫn chấm các môn kiểm tra học kỳ được lưu trữ theo từng năm học ở mục VI-Đề kiểm tra giữa học kỳ, cuối học kỳ, cuối năm học (kèm theo HDC nếu có)

3. Hội thi GV dạy giỏi cấp huyện:

- Cập nhật tiết dạy, tên bài dạy để GK chuẩn bị dự giờ theo lịch (hạn cuối: trước 18/01/2022);

- Cập nhật thời khóa biểu hằng ngày, hằng tuần, học kỳ năm học 2021-2022 của các GV dự thi;

- Đăng ký hồ sơ tham gia thi GV dạy giỏi năm học 2021-2022 (số lượng: 12/11/2021; thông tin GV và đề tài: 15/11/2021); Lưu ý: Chỉ sử dụng Gmail đơn vị trường để đăng ký và nhập số liệu tham gia Hội thi.

- Công văn số 207/PGDĐT ngày 05/11/2021 về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở huyện Thăng Bình năm học 2021-2022;

 

2. Học sinh giỏi lớp 9:

- Đề và hướng dẫn chấm các môn HSG9 cấp tỉnh năm học 2021 - 2022:

1. Toán; 2. Vật lý; 3. Hóa học; 4. Ngữ văn; 5. Tiếng Anh; 6. Sinh học; 7. Lịch sử; 8. Địa lý; 9. Tin học;

 

- Kết quả sơ bộ 5 môn đợt 1 năm học 2021-2022 (Công bố lúc 18h00 ngày 29/10/2021);

* Để tránh mọi sai lệch thông tin từ mạng Internet, kết quả sơ bộ kỳ thi HSG9 cấp huyện chỉ đăng tải công khai duy nhất tại địa chỉ http://thcs.thangbinh.edu.vn.  Mọi kết quả khác đều không có giá trị.

* Các em học sinh xem điểm và nếu có nhu cầu phúc khảo thì liên hệ nhà trường để làm hồ sơ và nộp về Phòng GDĐT trước 10h00 thứ Ba, ngày 02/11/2021. Trân trọng!

 

- Nhập danh sách đăng ký dự thi HSG lớp 9 đợt 1 (hạn cuối 16/10/2021);

- Nhập danh sách đăng ký dự thi HSG lớp 9 đợt 2 (hạn cuối 01/01/2022);

 

1. Báo cáo trực tuyến theo yêu cầu của Sở đối với THCS:

- Thi GVDG cấp tỉnh năm học 2021-2022:

- Đăng ký và đề tài báo cáo: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xt8okL56hs8ntWGCKGIItpU2rcvNl-i8/edit;

- Đăng ký thời khóa biểu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WsH4rvi0s-LPNlGOwOB5h74zt6Bh8593/edit?usp=sharing;

- Báo cáo danh sách giáo viên dạy lớp 6 năm học 2021-2022 (hạn cuối 13h30 ngày 16/11/2021 theo yêu cầu của Thanh tra Bộ GDĐT và Phòng GDTrH);

Đăng ký số lượng sao in học kỳ 1 năm học 2021-2022;

- Báo cáo trực tuyến về việc chuẩn bị cho dạy học chương trình GDPT 2018 đối với lớp 6 năm học 2021-2022;

XI. Link đăng ký, tải bài giảng thi Elearning các cấp: http://elearning.thangbinh.edu.vn;

X. Cuộc thi GVGD bậc trung học cấp tỉnh năm học 2020 - 2021 (thông tin đăng ký tham gia thi)

- Kế hoạch số 1919/KH-SGDĐT ngày 09/11/2020;

- Đăng ký tham gia dự thi GVGD THCS của các trường THCS (các môn: Hóa học, GDCD, Thể dục, Mỹ thuật);

- Đăng ký TKB của giáo viên tham gia thi từ 18/01/2021 đến 14/02/2021;

IX. Tài liệu tập huấn và dạy học STEM cấp THCS:

- http://stem.thangbinh.edu.vn;

- https://padlet.com/pgdthangbinh; (tài liệu hướng dẫn sử dụng website padlet.com)

 

VIII. Văn bản chỉ đạo thi, kiểm tra năm học 2020 - 2021 và các tài liệu liên quan:

- Công văn số 655/SGDĐT-GDTrH ngày 02/4/2021 của Sở GD&ĐT Quảng Nam về việc tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2020-2021 cấp THCS;

- Công văn số 707/SGDĐT-GDTrH ngày 07/4/2021 của Sở GD&ĐT Quảng Nam về việc tổ chức ôn tập, kiểm tra cuối học kỳ 2 và tổng kết năm học 2020-2021;

- Công văn số 57/PGDĐT ngày 12/4/2021 Phòng GD&ĐT về việc Hướng dẫn kiểm tra học kỳ 2 và tổng kết năm học 2020-2021;

- Link dự kiến đội tuyển HSG lớp 9 dự thi cấp tỉnh;

- Dự thảo các loại: Link xem và tải về;

- Ma trận đề: Xem mục VII phía dưới;

- Đề và hướng dẫn chấm: Xem mục VI phía dưới;

 

VII. Ma trận kiểm tra giữa học kỳ, cuối học kỳ, cuối năm học

<4>. Bảng đặc tả xây dựng đề kiểm tra cuối HK2 năm học 2020-2021;

 

<3>. Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ II - năm học 2020-2021 (Link gốc từ Sở GDĐT)

 

+ Sở GDĐT Quảng Nam ban hành công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH 13/10/2020 về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra giữa học kì năm học 2020-20201. 

+ Ngày 23/11/2020, Bộ GDĐT ban hành công văn số 5034/BGDĐT-GDTrH về việc tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Sở GDĐT Quảng Nam đã triệu tập giáo viên tham gia tập huấn tại Đà Nẵng (cấp THPT). Trong đợt tập huấn này có xây dựng ma trận đề kiểm tra giữa học kì (Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm (70%), tự luận (30%), trong đó: Trắc nghiệm (nhận biết+thông hiểu), tự luận (vận dụng+vận dụng cao))

+ Trên cơ sở này, Sở GDĐT chỉ đạo triển khai xây dựng ma trận đề kiểm tra giữa HK2 năm học 2020-2021 như sau:

   3.1. Đối với cấp THCS: quy trình và hình thức xây dựng ma trận như HK1 (Tỉ lệ 4:3:2:1).

   3.2. Đối với cấp THPT:

       - Khối 12: Quy trình và hình thức xây dựng ma trận như HK1 (100% trắc nghiệm, nhưng dựa theo Mẫu mới đã tập huấn của Bộ). Tỉ lệ 4:3:2:1

       - Khối 10+11: Hình thức kiểm tra: 70% trắc nghiệm (nhận biết+thông hiểu), 30% tự luận (vận dụng+vận dụng cao).  Tỉ lệ 4:3:2:1

  3.3. Đường link tải Ma trận: Link các môn THCSLink các môn THPT (Chỉ tải riêng ma trận giữa HKII theo môn học, hiện một số môn chưa có ma trận; Nếu có nhu cầu đối chiếu thì mới tải lại ma trận của HKI);

        Đối với một số môn chưa xong, Sở GDĐT bổ sung sau. Trong trường hợp điều chỉnh ma trận, Sở cập nhật kịp thời, các đơn vị vẫn vào đường link trên để tải, cụ thể:

+ 09h30: ngày 13/03/2021: Bổ sung ma trận các môn còn thiếu và điều chỉnh lại ma trận các môn được góp ý.

+ Cuối buổi trưa 13/03/2021: Cập nhật điều chỉnh đối với môn Hóa học 8.

<2>. Link tải ma trận đề kiểm tra cuối học kỳ I - năm học 2020-2021 (Link gốc từ Sở GDĐT);

* Lưu ý: GV bộ môn cần theo dõi thường xuyên trang tin này để cập nhật ma trận điều chỉnh (nếu có).

* Tham khảo: Ma trận học kỳ I cấp THPT tỉnh Quảng Nam link xem;

<1>. Link tải ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ I - năm học 2020-2021 (Link gốc Sở GDĐT);

Lưu ý:
- 20h17-25/10/2020: Trên cơ sở góp ý của các đơn vị, phòng GDTrH đã cập nhật một số ma trận đề. Đề nghị các đơn vị tải lại để thực hiện
- 10h45-22/10/2020: Điều chỉnh ma trận môn Vật lý 9;
- 23h41-21/10/2020: điều chỉnh Môn Sinh khối 6, môn Sinh khối 7; bổ sung môn GDCD hai khối 7, 8; Điều chỉnh môn Ngữ văn;

VI. Đề kiểm tra giữa học kỳ, cuối học kỳ, cuối năm học (kèm theo HDC nếu có)

a. Của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

- Năm học 2021 - 2022 ; (Link ma trận gốc của Sở; Link  ma trận dự phòng);

- Năm học 2020 - 2021 ; (Học kỳ II, cập nhật đến buổi chiều ngày 11.05.2021)

- Năm học 2019 - 2020 ;

- Năm học 2018 - 2019 ;

- Năm học 2017 - 2018 ;

- Năm học 2016 - 2017 ;

b. Của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình

 

V. Tổng hợp đề thi HSG các năm học (kèm theo HDC nếu có)

a. Đề và hướng dẫn chấm của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam

- Năm học 2020 - 2021 ;

- Năm học 2019 - 2020 ;

- Năm học 2018 - 2019 ;

- Năm học 2017 - 2018 ;

- Năm học 2016 - 2017 (đang cập nhật);

- Đề thi TNTH các cấp ;

b. Đề và hướng dẫn chấm của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình

- Năm học 2019 - 2020 (đang cập nhật)

- Năm học 2018 - 2019 (đang cập nhật)

- Năm học 2017 - 2018 (đang cập nhật)

- Năm học 2016 - 2017 (đang cập nhật)

- Năm học 2015 - 2016 ;

 

IV. Văn bản chỉ đạo điều hành của các cấp có thẩm quyền

- Năm học 2020 - 2021 ;

- Năm học 2019 - 2020;

III. Biểu mẫu chỉ đạo về hồ sơ sổ sách của các cấp thẩm quyền:   Link xem và tải về

II. Xếp giải các môn thi HSG9 đợt I năm học 2020-2021

Ia. Kết quả sơ bộ kỳ thi HSG9 đợt 1 năm học 2020-2021 (Nhận đơn đề nghị phúc khảo đến 17h00 ngày 12/11/2020)

Ib. Kết quả sơ bộ kỳ thi HSG9 đợt 2 năm học 2020-2021 (Nhận đơn đề nghị phúc khảo đến 17h00 ngày 23/01/2021)

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất