Thông tin-Thông báo

Chuyển trụ sở cơ quan Phòng GDĐT về cơ sở mới

Ngày đăng : 15-01-2018

15.01.2018: chuyển trụ sở cơ quan Phòng GDĐT

XEM TIẾP

Thông tin SBD,... kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2017

Ngày đăng : 18-12-2017

Thông báo thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2017 data/12178807190808043389/tintuc/images/11.2017/TB.jpg

XEM TIẾP

Kế hoạch tuyển dụng 1.174 viên chức giáo dục năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng : 11-08-2017

Nhằm đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và cơ cấu các bộ môn, vị trí việc làm, tính ổn định lâu dài trong đội ngũ viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh Quảng Nam năm 2017.

XEM TIẾP

Kết quả thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh Quảng Nam năm 2016

Ngày đăng : 26-06-2017

Kết quả thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh Quảng Nam năm 2017 (trích thông tin huyện Thăng Bình)

XEM TIẾP

Công bố điểm thi, xét viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2017

Ngày đăng : 29-04-2017

Công bố điểm thi, xét viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2017

XEM TIẾP

Thời gian thi tuyển, xét tuyển viên chức giáo dục tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng : 21-02-2017

Thời gian thi tuyển, xét tuyển viên chức giáo dục tỉnh Quảng Nam

XEM TIẾP

Danh sách thí sinh thi viên chức giáo dục huyện Thăng Bình năm 2016

Ngày đăng : 05-01-2017

Danh sách thí sinh thi viên chức giáo dục huyện Thăng Bình năm 2016

XEM TIẾP

Thông báo thi tuyển viên chức giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và viên chức khác cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam, năm 2016

Ngày đăng : 20-12-2016

Thông báo thi tuyển viên chức giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và viên chức khác (Lưu trữ viên, Thư viện viên) cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam, năm 2016 (02/12/2016 19:00:00)

XEM TIẾP

Bão số 4 năm 2016 (RAI) - Văn bản chỉ đạo của các cấp và cách ứng phó (cập nhật lúc 05:30-13.9.2016)

Ngày đăng : 12-09-2016

Bão số 4 năm 2016 (RAI) - Văn bản chỉ đạo của các cấp

XEM TIẾP

Kế hoạch tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet vòng thi cấp tỉnh năm học 2015-2016

Ngày đăng : 22-02-2016

Để thống nhất công tác tổ chức kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet vòng thi cấp tỉnh tại điểm thi huyện Thăng Bình, Phòng GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị trường THCS có học sinh tham gia cuộc thi IOE vòng thi cấp tỉnh năm học 2015-2016 một số nội dung chi tiết.

XEM TIẾP
Van bản mới nhất