Lịch công tác

Lịch công tác tuần, tháng năm 2021

Ngày đăng : 22-11-2021

Lịch công tác tuần, tháng của năm 2021 cơ quan Phòng GDĐT huyện Thăng Bình

XEM TIẾP

Lịch công tác tháng 12 năm 2019 (cập nhật: Tuần 52)

Ngày đăng : 23-12-2019

Lịch công tác tuần tháng 12 năm 2019

XEM TIẾP

Lịch công tác tháng 11 năm 2019 (cập nhật: Tuần 48, LCT tháng 12)

Ngày đăng : 29-11-2019

Lịch công tác tuần tháng 11 năm 2019

XEM TIẾP

Lịch công tác tháng 10 năm 2019 (cập nhật: tuần 44)

Ngày đăng : 28-10-2019

Cập nhật lịch công tác tháng-tuần năm 2019

XEM TIẾP

Lịch công tác tháng 9 năm 2019 (cập nhật: tuần 39)

Ngày đăng : 16-09-2019

Lịch công tác tháng 9 năm 2019

XEM TIẾP

Lịch công tác tháng 8 năm 2019 (cập nhật: Tuần 35)

Ngày đăng : 26-08-2019

Lịch công tác tháng 8 năm 2019

XEM TIẾP

Lịch công tác tháng 7 năm 2019 (cập nhật: tuần 31)

Ngày đăng : 29-07-2019

Lịch công tác tuần - tháng 7 năm 2019

XEM TIẾP

Lịch công tác tháng 6 năm 2019 (cập nhật: tuần 26)

Ngày đăng : 24-06-2019

Lịch công tác tuần-tháng của tháng 6 năm 2019

XEM TIẾP

Lịch công tác tháng 5 năm 2019 (cập nhật: tuần 22)

Ngày đăng : 27-05-2019

Lịch công tác tháng 5

XEM TIẾP
Van bản mới nhất