Tin tức : Thống kê-Báo cáo

Thống kê số liệu và Hiệu quả đào tạo cấp THCS hằng năm

Ngày đăng : 20-01-2021

 

I. Thống kê hiệu quả đào tạo tại link: http://hqdt.thangbinh.edu.vn

II. Thống kê hằng năm: (Bản in giấy với đầy đủ chữ ký, đóng dấu: trường lưu trữ và xuất trình khi có đoàn kiểm tra)

6. Năm học 2021-2022:

a. Thống kê đầu năm học 2021-2022 (hoàn thành trước 31/09/2021)

b. Thống kê cuối học kỳ I năm học 2021-2022 (hoàn thành trước 20/01/2022)

c. Thống kê cuối năm học 2021-2022 ;

 

5. Năm học 2020 - 2021:

h. Tổng hợp trực tuyến kết quả thể lực học sinh năm học 2020 - 2021 (Hạn cuối: trước 20.5.2021);

g. Báo cáo nhanh về công tác thi HKII năm học 2020-2021: Link nhập dữ liệu; (Cập nhật tình hình ngày thi 27.4 đề Sở trước 13h00 ngày 28.4, các buổi thi khác ngay sau khi kết thúc buổi thi);

* Tổng hợp báo cáo của các huyện trong tỉnh Quảng Nam;

f. Kiểm tra và cập nhật thông tin phòng khảo sát HS6: Link

e. Tổng hợp tình hình HS nguyện vọng học nghề: LINK NHẬP (CV số 1624/SGDĐT-VP; hạn cuối: 10/10/2020);

d. Thống kê đỗ lớp 10 và trường chuyên năm học 2020-2021

c. Thống kê đầu năm học 2020-2021 (đã xong, hoàn thành trước 10/09/2020)

b. Thống kê cuối học kỳ I năm học 2020-2021 (đã có, hoàn thành trước 29/01/2021)

a. Thống kê cuối năm học 2020-2021 (hạn cuối nhập dữ liệu: 05/6/2021)

Link xem số liệu khối Phòng GDĐT toàn tỉnh Quảng Nam;

4. Năm học 2019 - 2020:

Thống kê đầu năm học 2019-2020

Thống kê cuối học kỳ I năm học 2019-2020 (đã xong, hoàn thành trước 22/01/2020)

Thống kê cuối năm học 2019-2020 (đã xong, hoàn thành trước 15/7/2020)

4. Năm học 2018 - 2019:

Thống kê đầu năm học 2018-2019 (đã xong)

Thống kê cuối học kỳ I năm học 2018-2019 (đã xong)

Thống kê cuối năm học 2018-2019 (đã xong)

3. Năm học 2017 - 2018:

Thống kê đầu năm học 2017-2018 (đã xong)

Thống kê cuối học kỳ I năm học 2017-2018 (đã xong)

Thống kê cuối năm học 2017-2018 (đã xong)

2. Năm học 2016 - 2017:

Thống kê đầu năm học 2016-2017 (đã xong)

Thống kê cuối học kỳ I năm học 2016-2017 (đã xong)

Thống kê cuối năm học 2016-2017 (đã xong)

1. Năm học 2015 - 2016:

Thống kê đầu năm học 2015-2016 (đã xong)

Thống kê cuối học kỳ I năm học 2015-2016 (đã xong)

Thống kê cuối năm học 2015-2016 (đã xong)

 

 

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất