Tin tức : Thống kê-Báo cáo

Thống kê số liệu và Hiệu quả đào tạo cấp THCS hằng năm

Ngày đăng : 20-01-2021

 

I. Thống kê hiệu quả đào tạo tại link: http://hqdt.thangbinh.edu.vn

II. Thống kê hằng năm: (Bản in giấy với đầy đủ chữ ký, đóng dấu: trường lưu trữ và xuất trình khi có đoàn kiểm tra)

Năm học 2020 - 2021:

* Kiểm tra và cập nhật thông tin phòng khảo sát HS6: Link

* Tổng hợp tình hình HS nguyện vọng học nghề: LINK NHẬP (CV số 1624/SGDĐT-VP; hạn cuối: 10/10/2020);

Thống kê đỗ lớp 10 và trường chuyên năm học 2020-2021

Thống kê đầu năm học 2020-2021 (đã xong, hoàn thành trước 10/09/2020)

Thống kê cuối học kỳ I năm học 2020-2021 (đã có, hoàn thành trước 29/01/2021)

Thống kê cuối năm học 2020-2021 (hạn cuối nhập dữ liệu: 20/5/2021)

Năm học 2019 - 2020:

Thống kê đầu năm học 2019-2020

Thống kê cuối học kỳ I năm học 2019-2020 (đã xong, hoàn thành trước 22/01/2020)

Thống kê cuối năm học 2019-2020 (đã xong, hoàn thành trước 15/7/2020)

Năm học 2018 - 2019:

Thống kê đầu năm học 2018-2019 (đã xong)

Thống kê cuối học kỳ I năm học 2018-2019 (đã xong)

Thống kê cuối năm học 2018-2019 (đã xong)

Năm học 2017 - 2018:

Thống kê đầu năm học 2017-2018 (đã xong)

Thống kê cuối học kỳ I năm học 2017-2018 (đã xong)

Thống kê cuối năm học 2017-2018 (đã xong)

Năm học 2016 - 2017:

Thống kê đầu năm học 2016-2017 (đã xong)

Thống kê cuối học kỳ I năm học 2016-2017 (đã xong)

Thống kê cuối năm học 2016-2017 (đã xong)

Năm học 2015 - 2016:

Thống kê đầu năm học 2015-2016 (đã xong)

Thống kê cuối học kỳ I năm học 2015-2016 (đã xong)

Thống kê cuối năm học 2015-2016 (đã xong)

 

 

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất