Tin tức : Thống kê-Báo cáo

Thống kê số liệu và Hiệu quả đào tạo cấp THCS hằng năm

Ngày đăng : 20-01-2020

THỐNG KÊ SỐ LIỆU THCS HẰNG NĂM

Danh sách tài khoản Gmail có quyền nhập liệu: http://dsmail.thangbinh.edu.vn

I. Mẫu Hiệu quả đào tạo:     http://hqdt.thangbinh.edu.vn  (Đề nghị trường tiếp tục cập nhật số liệu từ năm học 2015-2016 trở về trước để đồng bộ trên hệ thống)

Thời điểm thống kê: Sau khi có kết quả học sinh thi lại (hoàn thành nhập liệu trước 31/8 hằng năm)

Trong hè: 01/6 đến 31/8; Trong năm học: 01/9 đến 31/5 năm sau

* Mẫu chi tiết: trường lưu trữ trong hồ sơ trường với đầy đủ minh chứng, chữ ký, đóng dấu

* Thống kê hiệu quả đào tạo khóa học từ 2015-2016 đến 2018-2019 (hoàn thành báo cáo trước 20/9/2019)

* Thống kê hiệu quả đào tạo khóa học từ 2016-2017 đến 2019-2020 (hoàn thành báo cáo trước 30/08/2020)

 

II. Thống kê hằng năm: (Bản in giấy với đầy đủ chữ ký, đóng dấu: trường lưu trữ và xuất trình khi kiểm tra)

Năm học 2019 - 2020:

Thống kê đầu năm học 2019-2020

Thống kê cuối học kỳ I năm học 2019-2020 (đã xong, hoàn thành trước 22/01/2020)

Thống kê cuối năm học 2019-2020 (hạn cuối nhập dữ liệu: 15/7/2020)

Năm học 2018 - 2019:

Thống kê đầu năm học 2018-2019 (đã xong)

Thống kê cuối học kỳ I năm học 2018-2019 (đã xong)

Thống kê cuối năm học 2018-2019 (đã xong)

Năm học 2017 - 2018:

Thống kê đầu năm học 2017-2018 (đã xong)

Thống kê cuối học kỳ I năm học 2017-2018 (đã xong)

Thống kê cuối năm học 2017-2018 (đã xong)

Năm học 2016 - 2017:

Thống kê đầu năm học 2016-2017 (đã xong)

Thống kê cuối học kỳ I năm học 2016-2017 (đã xong)

Thống kê cuối năm học 2016-2017 (đã xong)

Năm học 2015 - 2016:

Thống kê đầu năm học 2015-2016 (đã xong)

Thống kê cuối học kỳ I năm học 2015-2016 (đã xong)

Thống kê cuối năm học 2015-2016 (đã xong)

 

 

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất