Tin tức : Thống kê-Báo cáo

BIỂU MẪU, BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ KẾ HOẠCH, NHU CẦU HẰNG NĂM CỦA NGÀNH

Ngày đăng : 20-10-2019

A. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

I. KHPTGD NĂM HỌC 2020 - 2021

1. Công văn hướng dẫn:  Link tải file pdf           Link tải file word

2. Các mẫu phụ lục số liệu kèm theo KHPTGD của trường: Mầm non ;  Tiểu học ;  THCS ;

3. Hồ sơ về KHPTGD của các trường nộp cấp trên (07 bộ):

TT Tên tài liệu, biểu mẫu MN-MG Tiểu học THCS
1 Kế hoạch PTGD của nhà trường
2 Biểu 1: Dự báo dân số tại địa phương
3 Biểu 2A: Kế hoạch trường lớp 5 năm 2020 - 2025
4 Biểu 2B: Kế hoạch trường lớp chi tiết theo điểm trường Nếu có Nếu có Không
5 Biểu 3A: Thống kê CSVC cuối năm học 2019-2020
6 Biểu 3B: Thống kê CSVC chi tiết theo điểm trường Nếu có Nếu có Không
7 Biểu 4: Tổng hợp tình hình đội ngũ nhà trường
8 Biểu 5: Tổng hợp dự kiến tuyển sinh lớp 1, lớp 6 Không
9 Biểu 6: Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày Không Nếu có

 

4. Biểu mẫu nhập trực tuyến của các đơn vị trường:

- Cấp học Giáo dục Mầm non: Link nhập trực tuyến.

- Cấp Tiểu học:                         Link nhập trực tuyến.

 - Cấp Trung học cơ sở:           Link nhập trực tuyến.

5. Nhập số liệu CSVC hiện có đối với cấp học: (Lưu ý nhập chính xác SỐ PHÒNG vào các ô tô đậm màu xanh, hiện có đến 31.5.2020, phân biệt giữa đơn vị tính phòng/m2 hay diện tích xây dựng/diện tích sàn)

- Số liệu CSVC Mầm non             - Số liệu đội ngũ Mầm non 

- Số liệu CSVC Tiểu học đến 31.5.2020

- Số liệu CSVC THCS đến 31.5.2020

6. Lịch duyệt KHPTGD năm học 2020-2021:

- File word (dự thảo)         - File pdf (chính thức)

 

II. THÔNG TIN DỰ KIẾN TÌNH HÌNH TRƯỜNG, LỚP ĐẾN NĂM HỌC 2024 - 2025

* Đề nghị các trường giúp thông tin dự kiến tình hình trường, lớp, học sinh đến năm học 2024-2025 theo tinh thần Nghị quyết 19 (các trường kiểm tra, cập nhật số liệu từ 2018-2019 đến 2024-2025). Trân trọng cám ơn!

* Số liệu này là nguồn lưu trữ lâu dài để hoạch định nhu cầu CSVC và đội ngũ toàn ngành nên đề nghị các trường cập nhật chính xác.

1. File kế hoạch từ 2018 - 2024 cấp học Mầm non 

2. File kế hoạch từ 2018 - 2024 cấp học Tiểu học 

3. File kế hoạch từ 2018 - 2024 cấp học Trung học cơ sở 

Link tải file mẫu của Sở GDĐT

Lưu ý bổ sung:

            - Theo thông tin từ một số trường, số liệu đã có 2018-2019 đến 2020-2021 chưa chính xác với thực tế, thống nhất các trường cập nhật lại đúng số liệu. Cám ơn!

             - Để liên thông, cập nhật số liệu liên tục từ 2018-2019 đến 2024-2025 về kế hoạch thực hiện NQ19.

            - Nếu nhà trường có kế hoạch không sử dụng điểm lẻ trong năm học tương ứng thì ghi vào cột ghi chú "bàn giao năm xxxx"

            - Đã chỉnh sửa quyền cập nhật về KĐCL, TCQG tại mục B (ở phía dưới). Mọi người giúp cập nhật thêm thông tin, không xóa số QĐ cũ để biết trường được KT và đạt chuẩn bao nhiêu lần, từ thời gian nào?

 

III. BÁO CÁO VỀ MŨ HIỂM HỌC SINH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2019-2020    Link nhập trực tuyến

 
IV. THỐNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT THEO YÊU CẦU CỦA SỞ GDDT (Cập nhật đến 26.09.2019)
3. Nhập báo cáo tổng hợp số liệu các trường THCS      (Riêng số liệu học sinh THCS sẽ sử dụng cho tỉnh đưa vào dự án Mũ bảo hiểm học sinh THCS)    
 
* Đề nghị trường tiếp tục nhập bổ sung chi tiết báo cáo CSVC từng trường (tương ứng với biểu PL01, PL03, PL05  theo cấp học) để có nguồn Sở đối chiếu khi cần và phục vụ lưu trữ lâu dài của ngành (hạn cuối: 01/10/2019)
 
 
V. THỐNG KÊ ĐẦU NĂM HỌC 2019 - 2020 THEO CẤP HỌC
 
 
VI. BÁO CÁO NHANH SỐ LIỆU KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020 (Công văn số 123/PGDĐT ngày 19/08/2019)
(Đang xử lý biểu mẫu do có sự thay đổi và bổ sung một số biểu mẫu mới của Sở,...
Các trường chỉ gửi file báo cáo word qua Kênh điều hành, bộ phận CNTT tổng hợp thủ công. Trân trọng!)
 
 
B. TỔNG HỢP SỐ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, TRƯỜNG CHUẨN CÁC CẤP HỌC (Các trường hoàn thành việc cập nhật thông tin trước 09h00 ngày 26/08/2019)
 
Bấm chuột vào đường link TẠI ĐÂY, cập nhật trực tuyến dữ liệu KĐCLGD/TCQG cho đơn vị mình.
HƯỚNG DẪN:
- Tài khoản có quyền nhập: tài khoản Gmail đã đăng ký theo cấp học: Mầm non, Tiểu học, THCS.
- Nhập đầy đủ nội dung theo yêu cầu, nếu trường được tỉnh kiểm tra công nhận nhiều lần thì mỗi lần chiếm 1 dòng trong ô (Để xuống dòng trong ô của đơn vị mình nhấn tổ hợp phím Alt + Enter)
+ KĐCLGD: Đạt cấp độ, Số QĐ, ngày ban hành, ngày hiệu lực (Ví dụ: 681/QĐ-SGDĐT; 29/07/2016; 15/07/2016)
+ Trường chuẩn: Mức độ (nếu có), Số QĐ, ngày ban hành (Ví dụ: 806/QĐ-UBND; 15/03/2013)
+ Cột Ghi chú: Bổ sung thời điểm trường sẽ đăng ký đề nghị cấp trên kiểm tra (nếu có trong 2019-2020).

 

C. BÁO CÁO NHANH SỐ LIỆU HỌC SINH, GIÁO VIÊN, NHU CẦU CSVC 2019-2020

(Thực hiện theo Công văn số 101/PGDĐT ngày 02/08/2019 của Trưởng phòng GDĐT huyện Thăng Bình)

* Hướng dẫn bảo vệ trang tính của đơn vị mình: LINK TẢI

* Mẫu excel dành cho trường chuẩn bị nội dung số liệu theo yêu cầu của các cấp thẩm quyền: LINK TẢI

* Mẫu Phụ lục 1 báo cáo nhanh số liệu tuyển sinh,... file word để gửi Phòng GDĐT trước 08/08/2019: LINK TẢI

I. CÁC MẪU BÁO CÁO NHANH CỦA TRƯỜNG MẦM NON - MẪU GIÁO:

1. Báo cáo số liệu HS, GV và nhu cầu CSVC trang thiết bị cho năm học 2019-2020

2. Tổng hợp số liệu tuyển sinh MN-MG đầu năm học 2019-2020 với kế hoạch được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 13/05/2019 (thời điểm 01/08/2019)

* Danh sách tài khoản Gmail trường Mầm non có quyền nhấp dữ liệu trực tuyến (Nếu trường có thay đổi email. vui lòng gửi thông tin qua KĐHTN, tài khoản VHNguyên để cập nhật)

II. CÁC MẪU BÁO CÁO NHANH CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC:

1. Báo cáo số liệu HS, GV và nhu cầu CSVC trang thiết bị cho năm học 2019-2020

2. Tổng hợp số liệu tuyển sinh TH đầu năm học 2019-2020 với kế hoạch được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 13/05/2019 (thời điểm 01/08/2019)

* Danh sách tài khoản Gmail trường Tiểu học có quyền nhấp dữ liệu trực tuyến (Nếu trường có thay đổi email. vui lòng gửi thông tin qua KĐHTN, tài khoản VHNguyên để cập nhật)

III. CÁC MẪU BÁO CÁO NHANH CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ:

1. Báo cáo số liệu HS, GV và nhu cầu CSVC trang thiết bị cho năm học 2019-2020

2. Tổng hợp số liệu tuyển sinh THCS đầu năm học 2019-2020 với kế hoạch được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 13/05/2019 (thời điểm 01/08/2019)

* Danh sách tài khoản Gmail trường THCS có quyền nhấp dữ liệu trực tuyến (Nếu trường có thay đổi email. vui lòng gửi thông tin qua KĐHTN, tài khoản VHNguyên để cập nhật)

 

 

 

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất