Tin tức : Thống kê-Báo cáo

BÁO CÁO TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2019-2020

Ngày đăng : 20-10-2019

 
 
* Danh bạ tài khoản Gmail dùng nhập dữ liệu trực tuyến
 
=> BÁO CÁO TRỰC TUYẾN ĐANG THỰC HIỆN
* Gồm 2 yêu cầu: I. Về CSVC; II. Thống kê đầu năm 2019-2020
 
I. THỐNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT THEO YÊU CẦU CỦA SỞ GDDT (Cập nhật đến 26.09.2019)
3. Nhập báo cáo tổng hợp số liệu các trường THCS      (Riêng số liệu học sinh THCS sẽ sử dụng cho tỉnh đưa vào dự án Mũ bảo hiểm học sinh THCS)    
 
* Đề nghị trường tiếp tục nhập bổ sung chi tiết báo cáo CSVC từng trường (tương ứng với biểu PL01, PL03, PL05  theo cấp học) để có nguồn Sở đối chiếu khi cần và phục vụ lưu trữ lâu dài của ngành (hạn cuối: 01/10/2019)
 
 
II. THỐNG KÊ ĐẦU NĂM HỌC 2019 - 2020 THEO CẤP HỌC
 
=> BÁO CÁO TRỰC TUYẾN ĐÃ HOÀN THÀNH
 
A. BÁO CÁO NHANH SỐ LIỆU KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020 (Công văn số 123/PGDĐT ngày 19/08/2019)
(Đang xử lý biểu mẫu do có sự thay đổi và bổ sung một số biểu mẫu mới của Sở,...
Các trường chỉ gửi file báo cáo word qua Kênh điều hành, bộ phận CNTT tổng hợp thủ công. Trân trọng!)
 
 
B. TỔNG HỢP SỐ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, TRƯỜNG CHUẨN CÁC CẤP HỌC (Các trường hoàn thành việc cập nhật thông tin trước 09h00 ngày 26/08/2019)
 
Bấm chuột vào đường link TẠI ĐÂY, cập nhật trực tuyến dữ liệu KĐCLGD/TCQG cho đơn vị mình.
 
HƯỚNG DẪN:
- Tài khoản có quyền nhập: tài khoản Gmail đã đăng ký theo cấp học: Mầm non, Tiểu học, THCS.
- Nhập đầy đủ nội dung theo yêu cầu, nếu trường được tỉnh kiểm tra công nhận nhiều lần thì mỗi lần chiếm 1 dòng trong ô (Để xuống dòng trong ô của đơn vị mình nhấn tổ hợp phím Alt + Enter)
+ KĐCLGD: Đạt cấp độ, Số QĐ, ngày ban hành, ngày hiệu lực (Ví dụ: 681/QĐ-SGDĐT; 29/07/2016; 15/07/2016)
+ Trường chuẩn: Mức độ (nếu có), Số QĐ, ngày ban hành (Ví dụ: 806/QĐ-UBND; 15/03/2013)
+ Cột Ghi chú: Bổ sung thời điểm trường sẽ đăng ký đề nghị cấp trên kiểm tra (nếu có trong 2019-2020).

 

C. BÁO CÁO NHANH SỐ LIỆU HỌC SINH, GIÁO VIÊN, NHU CẦU CSVC 2019-2020

(Thực hiện theo Công văn số 101/PGDĐT ngày 02/08/2019 của Trưởng phòng GDĐT huyện Thăng Bình)

* Hướng dẫn bảo vệ trang tính của đơn vị mình: LINK TẢI

* Mẫu excel dành cho trường chuẩn bị nội dung số liệu theo yêu cầu của các cấp thẩm quyền: LINK TẢI

* Mẫu Phụ lục 1 báo cáo nhanh số liệu tuyển sinh,... file word để gửi Phòng GDĐT trước 08/08/2019: LINK TẢI

I. CÁC MẪU BÁO CÁO NHANH CỦA TRƯỜNG MẦM NON - MẪU GIÁO:

1. Báo cáo số liệu HS, GV và nhu cầu CSVC trang thiết bị cho năm học 2019-2020

2. Tổng hợp số liệu tuyển sinh MN-MG đầu năm học 2019-2020 với kế hoạch được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 13/05/2019 (thời điểm 01/08/2019)

* Danh sách tài khoản Gmail trường Mầm non có quyền nhấp dữ liệu trực tuyến (Nếu trường có thay đổi email. vui lòng gửi thông tin qua KĐHTN, tài khoản VHNguyên để cập nhật)

II. CÁC MẪU BÁO CÁO NHANH CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC:

1. Báo cáo số liệu HS, GV và nhu cầu CSVC trang thiết bị cho năm học 2019-2020

2. Tổng hợp số liệu tuyển sinh TH đầu năm học 2019-2020 với kế hoạch được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 13/05/2019 (thời điểm 01/08/2019)

* Danh sách tài khoản Gmail trường Tiểu học có quyền nhấp dữ liệu trực tuyến (Nếu trường có thay đổi email. vui lòng gửi thông tin qua KĐHTN, tài khoản VHNguyên để cập nhật)

III. CÁC MẪU BÁO CÁO NHANH CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ:

1. Báo cáo số liệu HS, GV và nhu cầu CSVC trang thiết bị cho năm học 2019-2020

2. Tổng hợp số liệu tuyển sinh THCS đầu năm học 2019-2020 với kế hoạch được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 13/05/2019 (thời điểm 01/08/2019)

* Danh sách tài khoản Gmail trường THCS có quyền nhấp dữ liệu trực tuyến (Nếu trường có thay đổi email. vui lòng gửi thông tin qua KĐHTN, tài khoản VHNguyên để cập nhật)

 

 

 

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất