Tin tức : Khuyến học - Gương sáng

Các trường tổ chức hoạt động 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời' năm 2016 (cập nhật 3 trường)

Ngày đăng : 24-10-2016

1. Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (xã Bình Quý, 08:35-21.10.2016): Khai mạc lễ 7h00, ngày 03/10/2016

        - Hoàn thành các điều kiện tổ chức hoạt động Tuần lễ. Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách và các hoạt động tại thư viện nhà trường.

        - Treo cờ, băng rol trước cổng trường với nội dung " Học tập suốt đời là chìa khóa mọi thành công" và trong sân trường nội dung "Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay".

        - Số người tham gia trên: 300 người (bao gồm đại diện  lãnh đạo địa phương, Chủ tịch Hội khuyến học xã, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Tập thể CB-GV-CNV Trường và học sinh  phân hiệu Qúy Phước, lớp 3,4,5 phân hiệu Qúy Hương, Qúy Mỹ).

        - Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên và học simh về ý nghĩa của việc học tập suốt đời, việc xây dựng xã hội hộc tập.

        - Phát động các phong trào: Thi đua giành nhiều điểm tốt, " Tuần học tốt, tiết học tốt", trang trí lớp sạch đẹp, thân thiện, tổ chức trồng chăm sóc hoa, thảm cỏ, cây cảnh, giáo dục kĩ năng sống...

        - Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách.

        -  Tạo sân chơi cho học sinh về hoạt động trao đổi đọc sách của nhau.

        - Đọc sách dùm bạn qua chương trình Phát thanh học đường.

2. Trường THCS Hoàng Diệu (xã Bình Hải, 14:23-22.10.2016)

3. Trường TH Nguyễn Chí Thanh (xã Bình Lãnh, 16:40-24.10.2016)

 

 

4.

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất