Tin tức : Khuyến học - Gương sáng

Hội nghị triển khai thực hiện đề án: 'xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2015-2020' và đề án 'đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị tại huyện Thăng Bình đến năm 2020'

Ngày đăng : 21-12-2015

          Sáng ngày 21.12.2015, tại Hội trường UBND huyện Thăng Bình diễn ra Hội nghị triển khai thực hiện đề án: "xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2015-2020" và đề án "đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị tại huyện Thăng Bình đến năm 2020". Hội nghị do ông Trần Văn Thức - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện và ông Nguyễn Hữu Hiệp - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện đồng chủ trì. Về dự Hội nghị có ông Huỳnh Thạch -Thường trực HĐND huyện; bà Phan Thị Thùy Trang - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; Đại diện các cơ quan, đơn vị, hội đoàn thể ở huyện; Lãnh đạo UBND 22 xã, thị trấn; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội khuyến học 22 xã, thị trấn; Đại biểu các thôn, làng, tổ dân phố, tộc họ trong địa bàn huyện.

Chủ trì Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Ông Trần Văn Thức - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

          Hội nghị đã quán triệt và thông qua toàn bộ kế hoạch thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án "xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2015-2020" và Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án "đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" cùng bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập.

Thầy giáo Trần Ngọc Hành - Phó Trưởng phòng GD&ĐT thông qua kế hoạch thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án "xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2015-2020"

ông Nguyễn Hữu Hiệp - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện thông qua đề án "đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"

          Đến nay, huyện Thăng Bình có 25 trường Mầm non-Mẫu giáo, 30 trường Tiểu học, 21 trường THCS, 05 trường THPT; 01 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp - Dạy nghề, 01 trung tâm giảng dạy ngoại ngữ và 22 Trung tâm Học tập cộng đồng của các xã, thị trấn đáp ứng kịp thời nhu cầu học tập của trẻ em trong độ tuổi đến trường và nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân trên địa bàn huyện.

          Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2015 - 2020" và "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020" huyện Thăng Bình đề ra mục tiêu phấn đấu:

          1. Về công tác xoá mù chữ và phổ cập giáo dục:

          - Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15-60 đạt 96% vào năm 2015, trong đó độ tuổi từ 15-35 đạt 98%.

          - Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15-60 đạt 98% vào năm 2020, trong đó độ tuổi từ 15-35 đạt 99%.

          - Tỷ lệ người mới biết chữ được tiếp tục học chương trình giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ để không mù chữ trở lại đạt  80% vào năm 2015 và đạt 90% vào năm 2020

          -  Có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 vào năm 2015 (hiện tại có 19 xã, thị trấn đạt mức độ 3) và có 100%  số xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3 vào năm 2020.

          -  Có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 trở lên (trong đó có 17/22-tỉ lệ 77,27 xã, thị trấn đạt mức độ 3 vào năm 2015); có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn mức độ 3 vào năm 2020.

          - Có 100% số xã, thị trấn tiếp tục được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2015 và tiếp tục duy trì tỉ lệ này đến năm 2020.

          2. Nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ:

          - Số cán bộ, công chức, viên chức được tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm đạt 80% vào năm 2015 và đạt 100% vào năm 2020.

          - Số cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ bậc 2 đạt 20%  vào năm 2015 và đạt 40% vào năm 2020.

          - Số cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ bậc 3 đạt 5% vào năm 2015 và đạt 20% vào năm 2020. 

          - Hằng năm, tiếp tục tăng tỷ lệ số công nhân lao động có kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc và giao lưu văn hoá.

          3. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề:

          - Số cán bộ công chức, viên chức cấp huyện được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định đạt 100% vào năm 2015.

          - Số cán bộ công chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định đạt 95% vào năm 2015 và đạt 100% vào năm 2020.

          -  Thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hằng năm cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện đạt 80% vào năm 2015 và đạt 90% vào năm 2020.

          - Bảo đảm số cán bộ các xã, thị trấn được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành theo vị trí công việc đạt 100% vào năm 2015.

          - Bảo đảm cán bộ cấp xã, thị trấn có trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định đạt 90% vào năm 2015 và đạt 95% vào năm 2020.

          - Thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hằng năm cho công chức các xã, thị trấn đạt 70% vào năm 2015 và đạt 85% vào năm 2020.

          - 100% cán bộ, cộng tác viên của các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) hằng năm được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý để phát triển công tác xây dựng xã hội học tập (XHHT) tại địa phương. 

          - Người lao động được tham gia học tập cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ sản xuất tại Trung tâm GDTX-HN-DN, TTHTCĐ đạt 50% vào năm 2015 và đạt 70% vào năm 2020.

          - Bảo đảm công nhân lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp có trình độ học vấn trung học phổ thông hoặc tương đương đạt 80% vào năm 2015 và đạt 90% vào năm 2020. Bảo đảm số công nhân qua đào tạo nghề đạt 85% vào năm 2015 và đạt 95% vào năm 2020.

          - Học sinh, người lao động được học kỹ năng sống tại các cơ sở giáo dục đạt 30% vào năm 2015 và đạt 50% vào năm 2020.

          Sau khi nghe quán triệt và thông qua kế hoạch thực hiện 02 Quyết định nói trên (89/QĐ-TTg và 281/QĐ-TTg), Hội nghị tổ chức thảo luận sôi nổi, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực và đầy tâm huyết. Hội nghị đã khép lại trong không khí vui tươi, phấn khởi, hứa hẹn gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp từ hiệu quả của những Đề án trên.

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất