Tin tức : Theo dõi - Tổng hợp

Thông tin KĐCLGD-TCQG

Ngày đăng : 01-01-2019

 

B. TỔNG HỢP SỐ LIỆU KĐCLGD, TRƯỜNG CHUẨN CÁC CẤP HỌC
 
Bấm chuột vào đường link TẠI ĐÂY để cập nhật trực tuyến dữ liệu KĐCLGD/TCQG cho đơn vị mình:

 

HƯỚNG DẪN:

 

- Tài khoản có quyền nhập: tài khoản Gmail trường đã đăng ký từ 01/8/2021;
- Nhập đầy đủ nội dung theo yêu cầu, nếu trường được tỉnh kiểm tra công nhận nhiều lần thì mỗi lần chiếm 1 dòng trong ô (Để xuống dòng trong ô của đơn vị mình nhấn tổ hợp phím Alt + Enter)
+ KĐCLGD: Đạt cấp độ, Số QĐ, ngày ban hành, ngày hiệu lực (Ví dụ: 681/QĐ-SGDĐT; 29/07/2016; 15/07/2016)
+ Trường chuẩn: Mức độ (nếu có), Số QĐ, ngày ban hành (Ví dụ: 806/QĐ-UBND; 15/03/2013)
+ Cột Ghi chú: Bổ sung thời điểm trường sẽ đăng ký đề nghị cấp trên kiểm tra (nếu có trong 2021-2022).

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất