Tin tức : Theo dõi - Tổng hợp

Báo cáo trực tuyến các loại hằng năm

Ngày đăng : 01-01-2019

20. Tổng hợp nhu cầu ứng dụng CNTT và chuyển đổi số của các đơn vị trường học (hạn cuối 11/9/2023)

- Link báo cáo:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o2BuvCDZ7Q07bOhSyEo4LV6m5suPSGr_lZHuNU4boPs/edit?usp=sharing

- Công văn số 173/PGDĐT v/v lấy ý kiến để thống nhất đăng ký mua sắm một số phần mềm ứng dụng và dự toán phí duy trì hằng năm;

19. Báo cáo kết quả đăng ký tài khoản và việc thực hiện đánh giá mô hình công dân học tập (hạn cuối 05/9/2023)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y09_3ri_hJHC1-9Es-I7ayOuf2JRT7Gum0XKhCJ0-Mc/edit?usp=sharing;

 * Xem nội dung Công văn số      /PGDĐT ngày /8/2023 của Phòng GDĐT;

18. Báo cáo việc cài đặt và sử dụng phần mềm VNEid:

18.1. Báo cáo việc cài đặt ứng dụng VNeID và xác minh định danh điện tử mức 2 trên VNeID

- Link số liệu báo cáo trực tuyến của các trường công lập thời điểm 01/10/2023;

- Link số liệu báo cáo trực tuyến của các trường công lập thời điểm 15/5/2023;

(Tham khảo Công văn 798/SNV-VP)

 

17. Báo cáo đề xuất bổ sung biên chế giáo viên, nhân viên năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo (hoàn thành hạn cuối 16h30 ngày 06/5/2023)

* Ngày 06/5/2023 là thứ Bảy, nếu số liệu trường nhập trực tuyến khớp đúng và nhà trường đã chốt không điều chỉnh thì chậm nhất sáng ngày 08/5/2023 hoàn thành mầu 17.1 để Phòng gửi bổ sung minh chứng cho các cấp.

17.1. Gửi bản scan định dạng .pdf có đầy đủ chữ ký, đóng dấu và file nguồn thống kê excel qua Google form tại https://forms.gle/cRMFxHicAcZXvzKYA.

* Xem chi tiết danh sách các trường đã thực hiện gửi báo cáo qua Google form tại LINK;

* Link mẫu file excel báo cáo (trường mở link xem, chọn menu Tệp - Tải xuổng ->...);

 

17.2. Đăng ký kế hoạch biên chế năm học 2023-2024 đến thời điểm ngày 06/5/2023:

Link nhập trực tuyến số liệu từng đơn vị theo cấp học (Nhập đầy đủ GV, NV hợp đồng hiện có);

 

17.3. Dự kiến số lớp, chỉ tiêu biên chế cho KHPTGD từ 2024 đến 2028: (hoàn thành hạn cuối 13h30 ngày 24/4/2023)

- Dự kiến số lớp và chỉ tiêu biên chế năm 2024;

- Dự kiến số lớp và chỉ tiêu biên chế năm 2025;

- Dự kiến số lớp và chỉ tiêu biên chế năm 2026;

- Dự kiến số lớp và chỉ tiêu biên chế năm 2027;

- Dự kiến số lớp và chỉ tiêu biên chế năm 2028;

 

16. Báo cáo đội ngũ giáo viên cấp THCS thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng giảng dạy bộ môn KHTN, Lịch sử và Địa lí

16.2. Hồ sơ cử giáo viên tham gia bồi dưỡng giáo viên dạy môn Khoa học tự nhiên, môn Lịch sử và Địa lí, năm 2023 của các trường báo cáo (hạn cuối ngày 03/7/2023)

- Văn bản của các cấp:

+ Kế hoạch số 1411/KH-SGDĐT ngày 24/6/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam;

+ Công văn số  130/PGDĐT ngày 28/6/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình;

- Dữ liệu báo cáo trực tuyến của các trường THCS, TH và THCS:

- Link nhập trực tuyến để tổng hợp báo cáo Sở GDĐT

- Link gửi file scan QĐ, file mềm excel danh sách của đơn vị;    Theo dõi kết quả gửi;

16.1. Báo cáo đội ngũ giáo viên cấp THCS thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng giảng dạy bộ môn KHTN, Lịch sử và Địa lí (hạn cuối ngày 07/3/2023)

- Link nhập danh sách đăng ký trực tuyến;           - Công văn đề nghị báo cáo số 29/PGDĐT ngày 02/3/2023;

- Link gửi file scan, file mềm excel danh sách của đơn vị;    Theo dõi kết quả gửi;

 

15. Báo cáo số liệu đảng viên và danh sách dội ngũ năm học 2022 - 2023 theo Công văn số 468-CV/BTCHU

- Nhập số liệu đảng viên của trường: Bấm vào link để nhập trực tuyến;

- Gửi danh sách đội ngũ của trường dạng file mềm Excel: Bấm link để gửi file;         Xem kết quả đã nộp;

* Công văn số 468-CV/BTCHU ngày 12/10/2022;              * File mẫu excel tải về nhập danh sách;

 

14. Báo cáo nhu cầu đội ngũ năm học 2022 – 2023 và giai đoạn 2022 - 2030

- Mẫu 1: Báo cáo nhu cầu viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc;

- Mẫu 2a: Báo cáo dự kiến quy mô trường, lớp, học sinh cho các năm học 2023 - 2024, 2024 - 2025, 2025 – 2026,…2029 - 2030;

- Mẫu 2b: Báo cáo dự kiến nhu cầu giáo viên cho các năm học 2023 - 2024, 2024 - 2025, 2025 – 2026,…2029 - 2030;

 

13. Báo cáo phục vụ công tác tổng hợp, phân tích, dự báo số liệu để đề xuất xây dựng chính sách xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (hoàn thành ngày 05/5/2022)

- Form báo cáo trực tiếp về Bộ GDĐT (yêu cầu cung cấp địa chỉ gmail của người báo cáo);

- Link nhập trực tuyến báo cáo về Sở GDĐT (để Sở tổng hợp chung toàn tỉnh)

12. Báo cáo tình hình đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (hạn cuối 28/4/2022)

- Link nộp báo cáo file mềm và bản scan dấu đỏ báo cáo + phụ lục của trường; (quy tắc đặt tên file: Mã số đơn vị + cấp học + Tên trường + BC hoặc PL; vd: 56 - THCS Le Quy Don BC/PL); Xem tổng hợp kết quả gửi báo cáo;

+ Đề cương báo cáo;         + Phụ lục kèm theo đề cương (PL chỉ dành cho trường phổ thông);

- Link cập nhật số liệu trực tuyến đối với các trường MN, TH, THCS, TH&THCS:

1. Báo cáo tình hình đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp, chuẩn hiệu trưởng đối với trường MN, PT;

(xem Kết quả tổng hợp các trường báo cáo);

2. Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của đơn vị trường phổ thông đối với tình hình đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

(xem Kết quả tổng hợp các trường báo cáo)

3. Bảng tổng hợp tình hình giáo viên thực hiện chương trình GDPT 2018 năm học 2022 - 2023 của các trường TH, THCS, TH&THCS;

 

11. Báo cáo tổng hợp số liệu học sinh, đội ngũ theo cấp học thời điểm ngày 31-5-2022 (hoàn thành trước 10h00 ngày 30/06/2022)

- Cấp học Mầm non:

+ Số liệu học sinh -Đội ngũ;

+ Số liệu nhân sự chi tiết các trường MN-MG công lập;

- Cấp Tiểu học:

+ Số liệu Học sinh - Đội ngũ;

+ Số liệu nhân sự chi tiết các trường Tiểu học công lập (và nhân sự TH của trường TH&THCS);

- Cấp THCS:

+ Số liệu Học sinh - Đội ngũ;

+ Số liệu nhân sự chi tiết các trường THCS công lập (và nhân sự THCS của trường TH&THCS);

 

10. Báo cáo tình hình học sinh đến trường sau Tết Nhâm Dần: link nhập số liệu;

- Báo cáo đột xuất cấp học Mầm non: Tình hình trẻ đến trường từ 14-18/02/2022 (trước 11h00 hằng ngày);

9. Theo dõi tình hình báo cáo Covid-19 hằng ngày:

       * Năm 2023:

- Cập nhật tình hình tiêm vacxin của các trường, cơ sở GDMN tháng 4 - 2023;

- Cập nhật tình hình tiêm vacxin của các trường, cơ sở GDMN tháng 5 - 2023;

 

       * Năm 2022

- Cập nhật Covid-19 hằng ngày tháng 01-2022;

* Kể từ ngày 18/2/2022, Sở GDĐT đã thay đổi mẫu báo cáo tổng hợp Covid-19 hằng ngày đối với cấp huyện tại link trực tuyến cấp huyện; các trường xem tham khảo và có phương án bổ sung thông tin báo cáo hằng ngày phù hợp với yêu cầu của chuyên viên phụ trách Nguyễn Thanh Tùng (nếu có). Trân trọng!

- Cập nhật Covid-19 hằng ngày tháng 02-2022;

- Cập nhật Covid-19 hằng ngày tháng 03-2022;

- Cập nhật Covid-19 hằng ngày tháng 04-2022;

- Cập nhật Covid-19 hằng ngày tháng 05-2022;

* Link xem hồ sơ lưu báo cáo Covid-19 học kỳ I năm học 2021-2022;

8. Các số liệu báo cáo trực tuyến của các cấp:

b, Báo cáo số liệu vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình;

a. Báo cáo nhanh số liệu biên chế và thông tin liên quan theo yêu cầu của Sở GDĐT ngày 02.6.2021;

7. Công nghệ thông tin

- Báo cáo hiện trạng CNTT phục vụ họp trực tuyến tại đơn vị (hạn cuối: THCS-19/5/2021; TH, MN-21.5/2021);

Còn 08 trường THCS chưa hoàn thành đầy đủ thông tin CNTT gồm: Nguyễn Bá Ngọc, Nguyễn Duy Hiệu, Lê Quý Đôn, Ngô Quyền, Lê Đình Chinh, Phan Đình Phùng, Chu Văn An, Phan Bội Châu.

 

6. Cập nhật danh bạ của các đơn vị trường học, cơ sở GDMN trực thuộc

- Danh bạ điện thoại, email của CBQL, văn thư, v.v. phục vụ công tác điều hành của ngành;

- Danh bạ các trường Mầm non - Mẫu giáo;

- Danh bạ các trường Tiểu học;

- Danh bạ các trường THCS;

 

5. Báo cáo công tác chuyên môn của các trường THCS trực thuộc:

- Báo cáo thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 của trường THCS (trước 11 giờ 00 ngày 21/5/2021, Công văn số 86/PGDĐT ngày 19/5/2021);

- Báo cáo kết quả thực hiện dạy học STEM trong các trường THCS (hạn cuối 17h00 ngày 27/5/2021, Công văn số 87/PGDĐT ngày 19/5/2021)

+ Mẫu 1 trực tuyến (Nhập trực tuyến tên chủ đề/bài học STEM);

+ Mẫu 2 trực tuyến - gửi các file dữ liệu STEM của đơn vị;

+ Xem tài liệu STEM của các đơn vị trường THCS huyện Thăng Bình;

           - Nộp hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021 lần 1 (hạn cuối: 18/5/2021);

- Lịch tổ chức xét tốt nghiệp THCS của các Trường THCS đợt 1;

- Nộp danh sách học sinh THCS chưa hoàn thành kiểm tra HK2 năm học 2020-2021 (17g00, 13/5/2021);

- Đăng ký trực tuyến thông tin hội đồng xét TN THCS năm học 2020-2021 (Hạn cuối: 05/5/2021);

- Tài liệu tham khảo sử dụng dữ liệu xét TN THCS từ phần mềm quản lý trường học VNedu;

 

4. Báo cáo trực tuyến tổng kết tháng và công tác trọng tâm tháng sau theo Công văn số 62/PGDĐT ngày 19/4/2021: (tải về file BC mẫu của trường dạng word)

- Link báo cáo của các trường học trực thuộc năm 2022 (hoàn thành trước 20 hằng tháng):

  Tháng 1/2022 (T.hợp);        Tháng 2/2022 (T.hợp);        Tháng 3/2022 (T.hợp);

  Tháng 4/2022 (T.hợp);        Tháng 5/2022 (T.hợp);        Tháng 6/2022 (.T.hợp);

  Tháng 7/2022 (T.hợp);        Tháng 8/2022 (T.hợp);        Tháng 9/2022 (T.hợp);

  Tháng 10/2022 (T.hợp);      Tháng 11/2022 (T.hợp);       Tháng 12/2022 (T.hợp);

 

- Link báo cáo của các trường học trực thuộc năm 2021 (hoàn thành trước 20 hằng tháng):

  Tháng 4/2021;       Tháng 5/2021;       Tháng 6/2021;

  Tháng 7/2021;        Tháng 8/2021;        Tháng 9/2021;

  Tháng 10/2021;       Tháng 11/2021;      Tháng 12/2021;

- Báo cáo nhanh số liệu tháng 5/2021 theo yêu cầu của CV số 314/SGDĐT-VP ngày 24/2/2021;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Báo cáo tình hình học sinh đến trường sau Tết Tân Sửu: link nhập số liệu;

2. Báo cáo kết quả thực hiện phần mềm VssID (Bảo hiểm xã hội): Link nhập số liệu;

1. Báo cáo thực hiện phần mềm An toàn Covid-19: Link nhập thông tin;

-----------------------------------------

Lưu trữ:

- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A2KkG-cuIcHAUbp5nrrLe3VvmEb14M0Rd9HviTVxZTk/edit?usp=sharing;

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất