Tin tức : Theo dõi - Tổng hợp

Báo cáo trực tuyến các loại năm 2021

Ngày đăng : 01-01-2019

 

- Báo cáo nhanh số liệu biên chế và thông tin liên quan theo yêu cầu của Sở GDĐT ngày 02.6.2021;

7. Công nghệ thông tin

- Báo cáo hiện trạng CNTT phục vụ họp trực tuyến tại đơn vị (hạn cuối: THCS-19/5/2021; TH, MN-21.5/2021);

Còn 08 trường THCS chưa hoàn thành đầy đủ thông tin CNTT gồm: Nguyễn Bá Ngọc, Nguyễn Duy Hiệu, Lê Quý Đôn, Ngô Quyền, Lê Đình Chinh, Phan Đình Phùng, Chu Văn An, Phan Bội Châu.

 

6. Cập nhật danh bạ của các đơn vị trường học, cơ sở GDMN trực thuộc

- Danh bạ điện thoại, email của CBQL, văn thư, v.v. phục vụ công tác điều hành của ngành;

- Danh bạ các trường Mầm non - Mẫu giáo;

- Danh bạ các trường Tiểu học;

- Danh bạ các trường THCS;

 

5. Báo cáo công tác chuyên môn của các trường THCS trực thuộc:

- Báo cáo thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 của trường THCS (trước 11 giờ 00 ngày 21/5/2021, Công văn số 86/PGDĐT ngày 19/5/2021);

- Báo cáo kết quả thực hiện dạy học STEM trong các trường THCS (hạn cuối 17h00 ngày 27/5/2021, Công văn số 87/PGDĐT ngày 19/5/2021)

+ Mẫu 1 trực tuyến (Nhập trực tuyến tên chủ đề/bài học STEM);

+ Mẫu 2 trực tuyến - gửi các file dữ liệu STEM của đơn vị;

+ Xem tài liệu STEM của các đơn vị trường THCS huyện Thăng Bình;

           - Nộp hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021 lần 1 (hạn cuối: 18/5/2021);

- Lịch tổ chức xét tốt nghiệp THCS của các Trường THCS đợt 1;

- Nộp danh sách học sinh THCS chưa hoàn thành kiểm tra HK2 năm học 2020-2021 (17g00, 13/5/2021);

- Đăng ký trực tuyến thông tin hội đồng xét TN THCS năm học 2020-2021 (Hạn cuối: 05/5/2021);

- Tài liệu tham khảo sử dụng dữ liệu xét TN THCS từ phần mềm quản lý trường học VNedu;

 

4. Báo cáo trực tuyến tổng kết tháng và công tác trọng tâm tháng sau theo Công văn số 62/PGDĐT ngày 19/4/2021: (tải về file BC mẫu của trường dạng word)

- Link báo cáo của các trường học trực thuộc năm 2021 (hoàn thành trước 20 hằng tháng):

  Tháng 4/2021;       Tháng 5/2021;       Tháng 6/2021;

  Tháng 7/2021;        Tháng 8/2021;        Tháng 9/2021;

  Tháng 10/2021;       Tháng 11/2021;      Tháng 12/2021;

- Báo cáo nhanh số liệu tháng 5/2021 theo yêu cầu của CV số 314/SGDĐT-VP ngày 24/2/2021;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Báo cáo tình hình học sinh đến trường sau Tết Tân Sửu: link nhập số liệu;

2. Báo cáo kết quả thực hiện phần mềm VssID (Bảo hiểm xã hội): Link nhập số liệu;

1. Báo cáo thực hiện phần mềm An toàn Covid-19: Link nhập thông tin;

-----------------------------------------

Lưu trữ:

- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A2KkG-cuIcHAUbp5nrrLe3VvmEb14M0Rd9HviTVxZTk/edit?usp=sharing;

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất