Tin tức/(Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Lịch công tác/
Lịch công tác tháng 7 năm 2019 (cập nhật: tuần 31)
Tuần 31: (Áp dụng từ ngày 29/07/2019 đến 04/08/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 30: (Áp dụng từ ngày 22/07/2019 đến 28/07/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
 
Tuần 29: (Áp dụng từ ngày 15/07/2019 đến 21/07/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 28: (Áp dụng từ ngày 08/07/2019 đến 14/07/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 27: (Áp dụng từ ngày 01/07/2019 đến 07/07/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)

Lịch công tác tháng 7 năm 2019 của Phòng GDĐT: (LINK TẢI)

Lịch công tác tháng 7/2019 của Sở GD&ĐT Quảng Nam:

 

Tác giả: pgdthangbinh

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2020-2021

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Mẫu đơn sửa văn bằng TNTHCS

Mẫu đơn sửa văn bằng TNTHCS
Xem thêm...
Website Đơn vị