Tin tức/(Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Đề - HDC - Tài liệu ôn tập/
Tổng hợp đề kiểm tra học kỳ II và hướng dẫn chấm cấp THCS năm học 2019-2020

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II CÁC MÔN CẤP THCS ĐỀ SỞ GDĐT

Ngày Buổi Môn Đề HD chấm
04/7/2020 Sáng Tiếng Anh 7 Đề A       Đề B HDC A      HDC B
Vật lý 9 Đề A       Đề B HDC A      HDC B
Lịch sử 9 Đề A       Đề B HDC A      HDC B
03/7/2020 Sáng Tiếng Anh 9 MĐ001     MĐ002 HD chấm
Sinh 9 Đề A       Đề B HDC A      HDC B
Chiều Tiếng Anh 8  Đề A       Đề B HDC A      HDC B
Tiếng Anh 6 Đề A       Đề B HDC A      HDC B
01/7/2020 Sáng Hóa 9 Đề A      Đề B HD chấm
Địa lý 9 Đề A      Đề B HDC A      HDC B
Chiều Ngữ văn 8 Đề HD chấm
29/6/2020 Sáng Toán 7 Đề A      Đề B HDC A      HDC B
Toán 9 Đề A      Đề B HD chấm
Chiều Ngữ văn 6 Đề chính thức HD chấm
27/6/2020 Sáng Ngữ văn 7 Đề và HDC
Ngữ văn 9 Đề và HDC
Chiều Toán 8 Đề A      Đề B HDC A      HDC B
Toán 6 Đề A      Đề B HDC A      HDC B

 

 

 

 

 

Tác giả: pgdthangbinh

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2020-2021

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Mẫu đơn sửa văn bằng TNTHCS

Mẫu đơn sửa văn bằng TNTHCS
Xem thêm...
Website Đơn vị