Thông tin-Thông báo

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 - 2019

Ngày đăng : 01-07-2019

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 - 2019

Chi tiết

LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019

Ngày đăng : 01-07-2019

LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019

Chi tiết

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO HỌC SINH

Ngày đăng : 09-05-2019

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO HỌC SINH

Chi tiết

Hội thi giới thiệu sách chủ đề "Cuốn sách mà em tâm đắc nhất tuần qua"

Ngày đăng : 22-04-2019

Hội thi giới thiệu sách chủ đề "Cuốn sách mà em tâm đắc nhất tuần qua"

Chi tiết

Hội vui học tập dành cho khối 6 và 7

Ngày đăng : 08-04-2019

Hội vui học tập dành cho khối 6 và 7

Chi tiết

Ngày hội Tiến Bước Lên Đoàn

Ngày đăng : 08-04-2019

Ngày hội Tiến Bước Lên Đoàn

Chi tiết

Ngoại khóa An toàn giao thông

Ngày đăng : 11-03-2019

Ngoại khóa An toàn giao thông

Chi tiết

Đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh

Ngày đăng : 11-03-2019

Đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh

Chi tiết

Trao thưởng học sinh đạt giải HSG và TTVH

Ngày đăng : 14-02-2019

Trao thưởng học sinh đạt giải HSG và TTVH

Chi tiết

Trao quà cho học sinh dịp Têt Kỷ Hợi 2019

Ngày đăng : 28-01-2019

Trao quà cho học sinh dịp Têt Kỷ Hợi 2019

Chi tiết

Website đơn vị