20/07/2024

ádasdasdasdas dá dá

Tác giả: c1hoangthanh

20/07/2024

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả: hanoi

17/07/2024

Tổng hợp thông tin về việc việc thực hiện tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2023 của UBND huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Tác giả: pgdthangbinh

15/05/2024

KHBD_2324

Tác giả: Phan Thị Thảo Linh

15/05/2024

ĐỀ KIỂM TRA NĂM HỌC_2324

Tác giả: Phan Thị Thảo Linh

03/10/2023

THỜI KHÓA BIỂU

Tác giả: Nguyễn Văn Bé

23/02/2023

Tổng hợp thông tin về việc chuẩn bị tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Nam

Tác giả: pgdthangbinh

08/02/2022

Tổng hợp toàn bộ quá trình thực hiện quy trình tuyển dụng các thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục huyện Thăng Bình năm 2021

Tác giả: pgdthangbinh

28/12/2021

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về những kỉ niệm với Thầy Cô, bạn bè và mái trường THPT Thạnh An

Tác giả: thptthanhan

20/12/2021

Công khai dự toán 2022

Tác giả: thptthanhan

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2020-2021

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Mẫu đơn sửa văn bằng TNTHCS

Mẫu đơn sửa văn bằng TNTHCS
Xem thêm...
Website Đơn vị