Tin tức/(Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Thông tin-Thông báo/
Học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu và nghỉ để phòng chống dịch Covid-19

1. Công văn số 275/SGDĐT-VP ngày 21/02/2021 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc HS đi học trở lại sau thời gian nghỉ Tết và nghỉ để phòng chống dịch Covid-19

2. Công văn số 27/PGDĐT ngày 19/02/2021 của Phòng GDĐT Thăng Bình về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021

3. Công văn số 258/SGDĐT-VP ngày 18/02/2021 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán Tân Sửu-2021

Tác giả: pgdthangbinh

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2020-2021

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Mẫu đơn sửa văn bằng TNTHCS

Mẫu đơn sửa văn bằng TNTHCS
Xem thêm...
Website Đơn vị