Tin tức/
15/12/2021

Link bài giảng Elearning môn Địa Lý

Tác giả: thcslequydon

15/12/2021

Link bài giảng Elearning môn Tiếng Anh

Tác giả: thcslequydon

06/12/2021

Liên đội Trường THCs Lê Quý Đôn tổ chức ngoại khóa Phòng chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em năm học 2021-2022

Tác giả: thcslequydon

13/11/2021

Liên đội Trường THCS Lê Quý Đôn tổ chức ngoại ngoại khóa Phòng chống dich bệnh Covid19

Tác giả: Liên đội LÊ Quý Đôn

13/11/2021

LIÊN ĐỘI THCS LÊ QUÝ ĐÔN TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KĨ NĂNG CÔNG TÁC ĐỘI

Tác giả: LIÊN ĐỘI LQĐ

11/11/2021

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2021 - 2022

Tác giả: thcslequydon

11/11/2021

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2021 - 2022

Tác giả: thcslequydon

05/10/2021

Lễ phát động chương trình công tác Đội năm học 2021- 2022

Tác giả: thcslequydon

05/10/2021

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021 - 2022

Tác giả: thcslequydon

28/04/2021

Hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ

Tác giả: thcslequydon

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2020-2021

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Mẫu đơn sửa văn bằng TNTHCS

Mẫu đơn sửa văn bằng TNTHCS
Xem thêm...
Website Đơn vị