Tin tức/
30/09/2019

Buổi giao lưu văn hóa văn nghệ "Tiếng hát những trái tim không tật nguyền"

Tác giả: thcslequydon

25/09/2019

Đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Tác giả: thcslequydon

25/09/2019

Hội nghị CB-CV-VC năm học 2019 - 2020

Tác giả: thcslequydon

09/09/2019

Ngoại khóa ATGT đầu năm học 2019-2020

Tác giả: thcslequydon

05/09/2019

Hình ảnh lễ khai giảng năm học 2019-2020 tại trường THCS Lê Quý Đôn, Thăng Bình.

Tác giả: thcslequydon

02/09/2019

Thời khóa biểu HK 1 (MT, TD) áp dụng từ 05/9/2019

Tác giả: thcslequydon

02/09/2019

Thời khóa biểu HK 1 áp dụng từ 05/9/2019

Tác giả: thcslequydon

02/09/2019

Kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020

Tác giả: thcslequydon

01/07/2019

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 - 2019

Tác giả: thcslequydon

01/07/2019

LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019

Tác giả: thcslequydon

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Quy định giờ ra vào lớp 2019-2020

Quy định giờ ra vào lớp 2019-2020

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai tiền tài trợ mua ti vi dạy học năm

Công khai tiền tài trợ mua ti vi dạy học năm học 2017-2018

Phương hướng chiến lược xây dựng và phát

Phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn
Xem thêm...
Website Đơn vị