Tin mới nhất
Đội TNTP HCM
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2018 - 2019

Thực hiện kế hoạch tháng 10/2018 của nhà trường và của Liên đội. Căn cứ hướng dẫn số 01 - HD HĐĐ ngày 18/9/2017 của Hội đồng đội huyện Thăng Bình về việc tổ chức Đại hội Chi đội - Liên đội .

Xem thêm ...

Website đơn vị