13/11/2021

Liên đội Trường THCS Lê Quý Đôn tổ chức ngoại ngoại khóa Phòng chống dich bệnh Covid19

Tác giả: Liên đội LÊ Quý Đôn

13/11/2021

LIÊN ĐỘI THCS LÊ QUÝ ĐÔN TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KĨ NĂNG CÔNG TÁC ĐỘI

Tác giả: LIÊN ĐỘI LQĐ

11/11/2021

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2021 - 2022

Tác giả: thcslequydon

11/11/2021

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2021 - 2022

Tác giả: thcslequydon

01/11/2021

Công khai Thu - Chi quí 3/2021 NSNN

Tác giả: thptthanhan

27/10/2021

Giấy xác nhận dành cho học sinh

Tác giả: thptthanhan

24/10/2021

THỜI KHÓA BIỂU TRỰC TUYẾN ÁP DỤNG TỪ 25-10-2021

Tác giả: thptthanhan

20/10/2021

Địa Lí 12 - Bài 16. Đặc điểm dân số và Phân bố dân cư

Tác giả: thptthanhan

19/10/2021

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Biên cương Tổ quốc tôi”

Tác giả: thptthanhan

18/10/2021

Giấy mời dự họp PHHS lần I năm học 2021-2022

Tác giả: thptthanhan

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2020-2021

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Mẫu đơn sửa văn bằng TNTHCS

Mẫu đơn sửa văn bằng TNTHCS
Xem thêm...
Website Đơn vị