Tin tức/(Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Thống kê-Báo cáo/
Tổng hợp báo cáo nhanh về tình hình dịch do chủng virus mới Corona gây ra
Cẩm nang phòng, chống dịch bệnh nCoV trong trường học
LINK BÁO CÁO TRỰC TUYẾN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CMHS CHO HS ĐI HỌC LẠI (hạn cuối: 25/02/2020)

* Tổng hợp số liệu lấy ý kiến chi tiết theo từng trường: Link xem

* Kế hoạch hướng dẫn học sinh tự học ở nhà qua các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, nhà trường: Link xem.

* File trình chiếu hướng dẫn phòng, chống Covid-19: LINK TẢI .PPT        LINK TẢI .PPTX

* File video hướng dẫn phòng chống Covid-19 trong trường học: LINK TẢI

* Công văn số 180/MT-VP ngày 12/02/2020 của Cục Quản lý môi trường - Bộ Y tế về việc góp ý nội dung chống dịch NCoV trong trường học.

THAM GIA LẤY Ý KIẾN ONLINE: LINK

* Tổng hợp các văn bản chỉ đạo của các cấp và Phòng GDĐT về phòng chống dịch do chủng mới của virus Corona gây ra: BẤM LINK XEM VÀ TẢI VĂN BẢN (Đề nghị các trường thường xuyên truy cập link trên để cập nhật văn bản chỉ đạo. Cám ơn!)

* Hồ sơ của các trường về việc triển phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra (1. Quyết định thành lập ban phòng, chống dịch nCoV của nhà trường; 2. Kế hoạch của nhà trường; 3. Phân công nhiệm vụ; 4. Lịch trực phòng chống dịch; 5. Lịch làm việc bình thường của các bộ phận nhà trường) LINK XEM VÀ TẢI VỀ

BÁO CÁO THỐNG KÊ NHANH HẰNG NGÀY CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC TRỰC THUỘC

* Link cập nhật báo cáo tình hình bất thường của nhà trường liên quan đến nCoV (Nếu có).

* Link cập nhật thông tin nhà trường phối hợp với cơ quan y tế về nCoV (CV số 13/PGDĐT ngày 10/02/2020)

* Cập nhật báo cáo nhanh sáng ngày 11/02/2020Link xem và báo cáo (Phân công trực; Công tác phối hợp giữa nhà trường, địa phương, y tế; Tổ chức vệ sinh, phun thuốc khử trùng trường lớp, trang thiết bị dạy học và đồ dùng học sinh; v.v).

- Link xem và báo cáo nhanh ngày 10/02/2020 tình hình triển khai thực hiện tại các đơn vị trường học về việc phòng, chống dịch viên đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra  (Đã khóa).

- Cập nhật số liệu ngày 10.02.2020:     Link xem và báo cáo (Không thực hiện vì HS được nghỉ từ 10/02 - 16/02/2020)

- Cập nhật số liệu ngày 08.02.2020:     Link xem và báo cáo (Đã xong)

- Cập nhật số liệu ngày 07.02.2020:     Link xem và báo cáo (Đã xong)

- Cập nhật số liệu ngày 06.02.2020:     Link xem và báo cáo (Đã xong)

- Cập nhật số liệu ngày 05.02.2020:     Link xem và báo cáo (Đã xong)

- Cập nhật số liệu ngày 04.02.2020:     Link xem và báo cáo (Đã xong)

* Chỉ tài khoản Gmail do trường đăng ký mới có thể cập nhật dữ liệu được.

Tác giả: pgdthangbinh

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Quy định giờ ra vào lớp 2019-2020

Quy định giờ ra vào lớp 2019-2020

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai tiền tài trợ mua ti vi dạy học năm

Công khai tiền tài trợ mua ti vi dạy học năm học 2017-2018

Phương hướng chiến lược xây dựng và phát

Phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn
Xem thêm...
Website Đơn vị