29/09/2020

LLV tuần 4 Từ ngày 28/9-4/10/2020

Tác giả: PHT Lê Thanh Long

24/09/2020

Công khai thanh lý tài sản năm 2020

Tác giả: thptthoilai

22/09/2020

LLV Tuần 3 Từ ngày 21/9-27/9/2020

Tác giả: PHT Lê Thanh Long

21/09/2020

TKB áp dụng từ ngày 21/9/2020

Tác giả: PHT Đồng Văn Khuyên

14/09/2020

TKB áp dụng từ ngày 14/9/2020

Tác giả: PHT Đồng Văn Khuyên

13/09/2020

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến khó đoán chính vì vậy hoạt động khai giảng được điều chỉnh rất nhiều để phù hợp với tình hình bình thường mới.

Tác giả: NDK

08/09/2020

LLV tuần 1 Từ ngày 7/9-12/9/2020

Tác giả: PHT Lê Thanh Long

05/09/2020

TKB áp dụng từ ngày 7/9/2020

Tác giả: PHT Đồng Văn Khuyên

05/09/2020

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2020-2021

Tác giả: thcslequydon

26/08/2020

Số 2186/SGDĐT-KTKĐCLGD, về việc công bố kết quả thi tốt nghiệp.

Tác giả: BQT

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Giờ giấc ra vào lớp năm học 2020-2021

Giờ giấc ra vào lớp năm học 2020-2021

Phương hướng chiến lược xây dựng và phát

Phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn
Xem thêm...
Website Đơn vị