Tin tức/(Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Lịch công tác/
Lịch công tác tháng-tuần năm 2020 (cập nhật: tuần 53/2020 và tuần 01/2021, Tháng 01/2021)
* Đã thực hiện:    Lịch tuần 52       Lịch tháng 10/2020
* Dự kiến:   Lịch tuần 01/2021       Lịch tháng 02/2020

1. Tuần 53: (Áp dụng từ ngày 28/12/2020 đến 31/12/2020) Tuần 01/2021: (Áp dụng từ ngày 01/01/2021 đến 03/01/2021)

2. Lịch công tác tháng 01 năm 2021 của Phòng GDĐT: (BC trường hằng tháng tại http://ttbc.thangbinh.edu.vn)

3. Lịch công tác tháng 12 năm 2020 của Sở GDĐT:

4. Tổng hợp lịch công tác năm 2020 của Phòng GDĐT:

(30/11 - 06/12) (07/12 - 13/12) (14/12 - 20/12) (21/12 - 27/12) (28/12 - 03/01)
(02/11 - 08/11) (09/11 - 15/11) (16/11 - 22/11) (23/11 - 29/11)
 
(05/10 - 11/10) (12/10 - 18/10) (19/10 - 25/10) (26/10 - 01/11)
 
(31/08 - 06/09) (07/09 - 13/09) (14/09 - 20/09) (21/09 - 27/09) (28/09 - 04/10)
(03/08 - 09/08) (10/08 - 16/08) (17/08 - 23/08) (24/08 - 30/08)
 
(29/06 - 05/07) (06/07 - 12/07) (13/07 - 19/07) (20/07 - 26/07) (27/07 - 02/08)
(01/06 - 07/06) (08/06 - 14/06) (15/06 - 21/06) (22/06 - 28/06)
 
(04/05 - 10/05) (11/05 - 17/05) (18/05 - 24/05) (25/05 - 31/05)
 
(30/03 - 05/04)
(06/04 - 12/04) (13/04 - 19/04) (20/04 - 26/04) (27/04 - 03/05)
(02/03 - 08/03)
(09/03 - 15/03)
(16/03 - 22/03)
(23/03 - 29/03)
 
(03/02 - 09/02)
(10/02 - 16/02)
(17/02 - 23/02)
(24/02 - 01/03)
 
(30/12 - 05/01)
(06/01 - 12/01)
(13/01 - 19/01)
(20/01 - 26/01)
(27/01 - 02/02)

4. Tổng hợp lịch công tác năm 2020 của Sở GDĐT:

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

 

Tác giả: pgdthangbinh

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2020-2021

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Mẫu đơn sửa văn bằng TNTHCS

Mẫu đơn sửa văn bằng TNTHCS
Xem thêm...
Website Đơn vị