07/07/2020

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyên đề của chi bộ trường Tiểu học Ngọc Sơn

Tác giả: Phạm thị Hoàn

04/07/2020

Tổng hợp đề kiểm tra học kỳ II và hướng dẫn chấm cấp THCS năm học 2019-2020

Tác giả: pgdthangbinh

01/07/2020

LỄ KẾT NẠP ĐOÀN CHO ĐỘI VIÊN TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2019 - 2020

Tác giả: thcslequydon

01/07/2020

TƯ VẤN, ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO HS LỚP 9 NĂM HỌC 2019 - 2020

Tác giả: thcslequydon

30/06/2020

Một ngày hoạt động có ý nghĩa

Tác giả: Phạm Thị Hoàn

27/06/2020

Biển đảo quê hương tôi

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hà

25/06/2020

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI (1/6/2020) Ở KHU NGỌC TÂN

Tác giả: Nguyễn đức thắng

25/06/2020

Giờ ra chơi đến với thư viện ngoài trời

Tác giả: Nguyễn Anh thắng

23/06/2020

LLV tuần 37 Từ ngày 22/6-27/6/2020

Tác giả: PHT Lê Thanh Long

16/06/2020

LLV tuần 36 Từ ngày 15/6-20/6/2020

Tác giả: PHT Lê Thanh Long

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Quy định giờ ra vào lớp 2019-2020

Quy định giờ ra vào lớp 2019-2020

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai tiền tài trợ mua ti vi dạy học năm

Công khai tiền tài trợ mua ti vi dạy học năm học 2017-2018
Xem thêm...
Website Đơn vị