Tin tức/(Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Lịch công tác/
Lịch công tác tháng 10 năm 2019 (cập nhật: tuần 44)
Tuần 44: (Áp dụng từ ngày 28/10/2019 đến 03/11/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 43: (Áp dụng từ ngày 21/10/2019 đến 27/10/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 42: (Áp dụng từ ngày 14/10/2019 đến20/10/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 41: (Áp dụng từ ngày 07/10/2019 đến 13/10/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 40: (Áp dụng từ ngày 30/9/2019 đến 06/09/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)

Lịch công tác tháng 10 năm 2019 của Phòng GDĐT: (LINK TẢI)

Lịch công tác tháng 10/2019 của Sở GD&ĐT Quảng Nam:

Dự kiến lịch công tác tháng 11 năm 2019 của Phòng GDĐT:

Lịch dự Hội nghị CBCCVC các trường học trực thuộc của Phòng GDĐT:

Tác giả: pgdthangbinh

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Giờ giấc ra vào lớp năm học 2020-2021

Giờ giấc ra vào lớp năm học 2020-2021

Phương hướng chiến lược xây dựng và phát

Phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn
Xem thêm...
Website Đơn vị