Tin tức : Thông tin-Thông báo

Học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 03/05/2020 để phòng, chống dịch do Covid-19 gây ra

Ngày đăng : 17-04-2020

          Thực hiện Công văn số 2140/UBND-KGVX ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường;

          Thực hiện Công văn số 586/SGDĐT-VP ngày 17/4/2020 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục cho học sinh, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

          Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Thăng Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

          1. Thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 03/5/2020; thời gian đi học trở lại sẽ có thông báo sau (theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền); Tăng cường quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

          2. Các trường Tiểu học và THCS tiếp tục hướng dẫn và có biện pháp quản lý, theo dõi việc dạy học trên internet, qua truyền hình, các mạng truyền thông, xã hội và ứng dụng CNTT theo đúng chỉ đạo của Bộ GDĐT, UBND tỉnh Quảng Nam và Sở GDĐT. Đối với các đơn vị gặp khó khăn trong việc kết nối internet, Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên phối hợp với phụ huynh hướng dẫn học sinh tự học theo sách giáo khoa, sách bài tập các môn học, tài liệu ôn tập của giáo viên,... Khuyến khích các trường nghiên cứu, phát huy các cách làm sáng tạo hiệu quả đối với việc hướng dẫn ôn tập, dạy học tùy theo tình hình thực tế của địa phương, đơn vị trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

          * Hiệu trưởng các trường MN-MG công lập được phân công quản lý chuyên môn đối với các cơ sở giáo dục Mầm non do UBND xã, thị trấn cấp phép đóng trên địa bàn chịu trách nhiệm thông báo đến các cơ sở giáo dục này biết và triển khai thực hiện.

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất