Tin tức : Tin tức - Sự kiện

Học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020 để phòng, chống dịch do Covid-19 gây ra

Ngày đăng : 15-02-2020

Thực hiện Công văn số 686/UBND-KGVX ngày 15/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19; Công văn số 239/SGDĐT-VP ngày 15/02/2020 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo:

          1. Học sinh tại các cơ sở giáo dục trực thuộc tiếp tục nghỉ học cho đến hết tháng 02/2020 để phòng chống, dịch bệnh Covid-19.

          2. Hiệu trưởng quán triệt học sinh trong thời gian nghỉ không tập trung đến nơi đông người, dành thời gian cho việc tự học; thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, phòng chống dịch bệnh.

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất