Tin tức : Thông tin-Thông báo

Học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu và nghỉ để phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng : 21-02-2021

1. Công văn số 275/SGDĐT-VP ngày 21/02/2021 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc HS đi học trở lại sau thời gian nghỉ Tết và nghỉ để phòng chống dịch Covid-19

2. Công văn số 27/PGDĐT ngày 19/02/2021 của Phòng GDĐT Thăng Bình về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021

3. Công văn số 258/SGDĐT-VP ngày 18/02/2021 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán Tân Sửu-2021

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất