Tin tức : Thông tin-Thông báo

Học sinh nghỉ học từ ngày 04.5.2021 cho đến khi có thông báo mới

Ngày đăng : 05-05-2021

Học sinh bắt đầu đi học lại từ ngày 06/5/2021 (trừ thành phố Hội An) theo Công văn số 2543/UBND-KGVX ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại; Công văn số 887/SGDĐT-VP ngày 05/5/2021 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc cho phép trẻ mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại; Công văn số 878/SGDĐT-VP ngày 05/5/2021 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện khai báo y tế đối với trẻ mầm non và học sinh trên địa bàn tỉnh;

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19; nhất là trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 01/5 kéo dài, mọi người đi lại rất nhiều; UBND tỉnh chỉ đạo cho phép trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, sinh viên, học viên Trường Chính trị, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh được nghỉ học từ ngày 04/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

* Công văn số 2518/UBND-KGVX ngày 03/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, sinh viên, học viên Trường Chính trị, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh được nghỉ học và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường.

* Công văn số 67/PGDĐT ngày 03/5/2021 của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình về việc thông báo cho học sinh được nghỉ học từ ngày 04/5/2021 và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường.

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất