Tin tức : Giáo dục Mầm non

Lễ bế giảng năm học 2018-2019 Trường MN Hạnh Nguyên

Ngày đăng : 03-06-2019

Trường MN Hạnh Nguyên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng các cháu!

Ngày 30/05/2019 trường đã tổ chức tổng kết, phát thưởng năm học 2018- 2019 đã thành công tốt đẹp.

MN Hạnh Nguyên

Xem thêm...
Van bản mới nhất