Tin tức : Giáo dục Mầm non

Tổng kết Hội thi GVMN dạy giỏi cấp huyện năm học 2020-2021

Ngày đăng : 07-04-2021

          Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 cấp học giáo dục mầm non và Kế hoạch số 06/KH-PGDĐT ngày 28/01/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, cấp học GDMN tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 với 79 giáo viên của 23/28 trường MN-MG đăng ký tham gia.

          Các giáo viên tham gia Hội thi đã thể hiện tài năng của mình từ ngày 15/3 đến 5/4 với những nội dung thi:

          - Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi.

          - Thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi. Hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại nhóm, lớp với nguyên trạng số lượng trẻ em của nhóm, lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi.

          Chiều ngày 07/4/2021, Phòng GDĐT huyện tổ chức tổng kết Hội thi tai Hội trường đơn vị. Về dự buổi tổng kết có ông Phan Văn Tuyển-HUV, Trưởng phòng GDĐT, bà Trần Thị Mỹ Nương-Phó Trưởng phòng GDĐT; Đại diện lãnh đạo của 28 trường mầm non cùng các giáo viên tham gia dự thi GVMN dạy giỏi cấp huyện.

          Kết quả Hội thi có 79/79 giáo viên tham gia dự thi được công nhận đạt Giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện năm học 2020-2021; Và Ban tổ chức đã chọn 13 giáo viên đạt thành tích cao nhất để trao thưởng với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 07 giải Khuyến khích.

          Hội thi thành công đã góp phần đánh giá thực trạng đội ngũ, để từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục mầm non. Đồng thời tạo động lực để giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân, nâng cao chất lượng nghề nghiệp; Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em.

Ông Phan Văn Tuyển - HUV, Trưởng phòng GDDT trao giấy khen và chụp ảnh kỷ niệm cùng 14 GVMN xuất sắc

Ông Phan Văn Tuyển - HUV, Trưởng Phòng GDĐT và bà Trần Thị Mỹ Nương - Phó Trưởng phòng GDĐT cùng trao Giấy chứng nhận và chụp ảnh kỷ niệm với các giáo viên

* Danh sách 13 giáo viên được khen thưởng (Kèm theo Quyết định số 48/QĐ-PGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2021):

TT Họ và tên GV Dạy trường Đạt giải
1 Trần Thị Thu Thảo Mẫu giáo Binh Nam Nhất
2 Nguyễn Thị Lân Mầm non Hương Sen Nhì
3 Lê Thị Hoàng Nhân Mẫu giáo Bình Triều Nhì
4 Trương Thị Hương Diểm Mẫu giáo Bình Quý Ba
5 Nguyễn Thị Lệ Thủy Mẫu giáo Bình Tú Ba
6 Cao Thị Phúc Mẫu giáo Bình Sa Ba
7 Trần Thị Việt Mẫu giáo Bình Quế Khuyến khích
8 Đoàn Thị Minh Huệ Mẫu giáo Hà Lam Khuyến khích
9 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Mẫu giáo Bình Trị Khuyến khích
10 Trần Thị Thanh Trà Mẫu giáo Bình Hải Khuyến khích
11 Phan Thị Yến Phi Mẫu giáo Bình Dương Khuyến khích
12 Lê Thị Kim Lộc Mẫu giáo Bình Giang Khuyến khích
13 Bùi Thị Trúc Mẫu giáo Bình Lãnh Khuyến khích

 

* Danh sách 79 giáo viên được công nhận GVMN dạy giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 (Kèm theo Quyết định số 43/QĐ-PGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2021):

TT Họ và tên GV Năm sinh Trường Dạy khối/lớp
1 Trần Thị Hà My 1996 Mẫu giáo  Bình Trung Mẫu giáo  lớn
2 Nguyễn Thị Thu Thảo 1987 Mẫu giáo  Bình Trung Mẫu giáo  lớn
3 Phan Thị Thanh Thủy 1992 Mẫu giáo  Bình Trung Mẫu giáo  lớn
4 Trương Thị Thu Thủy 1992 Mẫu giáo  Bình Trung Mẫu giáo  nhỡ
5 Tần Thị Trúc Linh 1982 Mẫu giáo Bình Phú Mẫu giáo Lớn 
6 Nguyễn Thị Lan 1990 Mẫu giáo Bình Phú Mẫu giáo Lớn 
7 Nguyễn Thị Diễm Trang 1991 Mẫu giáo Bình Dương Lớp Lớn 3
8 Lê Thị Lan 1983 Mẫu giáo Bình Dương Lớp Nhỡ 1
9 Đinh Thị Kim Hiệp 1985 Mẫu giáo Bình Dương Lớp Lớn 1
10 Phan Thị Yến Phi 1990 Mẫu giáo Bình Dương Lớp Nhỡ 2
11 Nguyễn Thị Hiền 1992 Mẫu giáo Bình Giang Mẫu giáo  Lớn A
12 Lê Thị Kim Lộc 1990 Mẫu giáo Bình Giang Mẫu giáo  Lớn B
13 Lê Thị Tú Uyên 1997 Mẫu giáo Bình Giang Mẫu giáo  Lớn B
14 Võ Thị Thúy Kiều 1989 Mẫu giáo Bình Giang Mẫu giáo  Lớn C
15 Trần Thị Kết 1985 Mẫu giáo Bình Giang Mẫu giáo  Lớn D
16 Trần Thị Thu Thảo 1994 Mẫu giáo  Bình Nam Mẫu giáo  Lớn
17 Nguyễn Thị Kim Ý 1994 Mẫu giáo  Bình Nam Mẫu giáo  Nhỡ
18 Nguyễn Thi Mỹ Loan 1990 Mẫu giáo  Bình Nam Mẫu giáo  Lớn
19 Lê Thị Mai 1993 Mầm non Hương Sen Lớn A
20 Nguyễn Thị Lân 1991 Mầm non Hương Sen Lớn B
21 Nguyễn Thị Diễm Phúc 1980 Mầm non Hương Sen Nhỡ C
22 Huỳnh Thị Hòa 1986 Mầm non Hương Sen Bé C
23 Nguyễn Thị Sương 1989 Mầm non Hương Sen Nhóm trẻ A
24 Trần Thị Lợi 1985 Mầm non Hương Sen Nhóm trẻ A
25 Đặng Thị Mỹ Dung 1991 Mầm non Hương Sen Nhóm trẻ B
26 Huỳnh Thị Bảo Vi 1991 Mầm non Hương Sen Nhóm trẻ B
27  Lê  Thị Thu Thảo  1983 Mẫu giáo  Bình Định Bắc  Mẫu giáo  Lớn 
28 Tô Thị Duy Trinh  1993 Mẫu giáo  Bình Định Bắc  Mẫu giáo  Nhỡ 
29 Nguyễn Thị Dân 1985 Mẫu giáo  Bình Quế MG Lớn
30 Huỳnh Thị Nguyệt 1981 Mẫu giáo  Bình Quế MG Nhỡ
31 Trần Thị Việt 1987 Mẫu giáo  Bình Quế MG Lớn
32 Doãn Thị Hà 1990 Mẫu giáo Bình Triều Mẫu giáo  Lớn 4
33 Lê Thị Hoàng Nhân 1990 Mẫu giáo Bình Triều Mẫu giáo  Lớn 1
34 Đặng Thị Sáu 1993 Mẫu giáo Bình Triều Mẫu giáo  Lớn 2
35 Thi Thị Thùy Dương 1984 Mẫu giáo Bình Lãnh MG Nhỡ
36 Bùi Thị Trúc 1986 Mẫu giáo Bình Lãnh MG Lớn
37 Huỳnh Thị Phương 1980 Mẫu giáo Bình Lãnh MG Lớn
38 Đặng Thị Hằng 1987 Mẫu giáo Bình Lãnh MG Lớn
39 Dương Thị Mỹ Luận 1985 Mẫu giáo  Bình Định Nam Mẫu giáo 5-6 tuổi
40 Đặng Thị Bích Hiệp 1987 Mẫu giáo  Bình Minh Mẫu giáo  5-6 tuổi
41 Nguyễn Thị Tâm 1993 Mẫu giáo  Bình Minh Mẫu giáo  5-6 tuổi
42 Phan Thị Hà 1986 Mẫu giáo  Bình Minh Mẫu giáo  4-5 tuổi
43 Lê Thị Phương Tuệ 1982 Mẫu giáo Bình Tú Mẫu giáo  lớn 5-6 tuổi
44 Phan Thị Bích Tú 1995 Mẫu giáo Bình Tú Mẫu giáo  nhỡ 4-5 tuổi
45 Nguyễn Thị Lệ Thủy 1995 Mẫu giáo Bình Tú Mẫu giáo  lớn 5-6 tuổi
46 Phan Thị Như Ý 1996 Mẫu giáo Bình Tú Mẫu giáo  lớn 5-6 tuổi
47 Nguyễn Thị Thu 1989 Mẫu giáo Bình Tú Mẫu giáo  lớn 5-6 tuổi
48 Đặng Thị Kim Long 1993 Mẫu giáo  Hà Lam Lớn 5- CS 2
49 Lê Thị Phương 1994 Mẫu giáo  Hà Lam Lớn 3-CS 1
50 Đoàn Thị Minh Huệ 1980 Mẫu giáo  Hà Lam Nhỡ 2- CS1
51 Trần Thị Thanh Phước 1993 Mẫu giáo  Hà Lam Bé 4 - CS 2
52 Lê Thị Thanh Vân 1995 Mẫu giáo  Bình Nguyên Lớp lớn
53 Nguyễn Thị Bình 1996 Mẫu giáo  Bình Nguyên Lớp lớn
54 Ông Thị Hoàng Yến 1989 Mẫu giáo  Bình Nguyên Lớp Nhỡ
55 Trương Thị Hương Diểm 1993 Mẫu giáo  Bình Quý Lớp Bé A
56 Trương Hồ Xuân Thảo 1992 Mẫu giáo  Bình Quý Lớp Lớn A
57 Trần Thị Mỹ Trang 1984 Mẫu giáo  Bình Quý Lớp Lớn Quý Hương
58 Lê Thị Thanh Huyền 1990 Mẫu giáo  Bình Quý Lớp Lớn C
59 Nguyễn Thị Vân 1995 Mẫu giáo  Bình Quý Lớp Lớn B
60 Lưu Thị Khánh Tiên 1992 Mẫu giáo  Bình Chánh Mẫu giáo  Bé
61 Võ Thị Kiều Trang 1992 Mẫu giáo  Bình Chánh Mẫu giáo  Nhỡ 1
62 Trương Thị Loan 1988 Mẫu giáo Bình Phục Mẫu giáo  nhỡ 2
63 Trần Thị Dưỡng 1991 Mẫu giáo Bình Phục Mẫu giáo  Lớn 3
64 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 1995 Mẫu giáo  Bình Trị  MG 5 tuổi
65 Trần Thị Nhạn 1992 Mẫu giáo  Bình Trị  MG 4 tuổi
66 Vũ Thị Thùy Ngân 1990 Mẫu giáo  Bình Trị  MG 5 tuổi
67 Bùi Thị Hằng 1990 Mẫu giáo  Bình Trị  MG 3 tuổi
68 Trần Thị Mai 1990 Mẫu giáo  Bình Sa Mẫu giáo Lớn
69 Cao Thị Phúc 1994 Mẫu giáo  Bình Sa Mẫu giáo Nhỡ
70 Võ Thị Hoài Nhân 1978 Mẫu giáo  Bình An MG lớn
71 Huỳnh Thị Dung 1987 Mẫu giáo  Bình An MG lớn
72 Trần Thị Ngọc 1987 Mẫu giáo  Bình An MG nhỡ 
73 Hoàng Thị Trà 1988 Mẫu giáo  Bình Hải MG  Nhỡ 3 Đồng Trì
74 Bùi Thị Phước 1992 Mẫu giáo  Bình Hải MG  Nhỡ 2- Phước An
75 Trần Thị Thanh Trà 1991 Mẫu giáo  Bình Hải MG  Lớn 2  Phước An
76 Hoàng Thị Tư 1982 Mẫu giáo  Bình Hải MG  Lớn - An Trân
77 Hoàng Thị Tuyết 1983 Mẫu giáo  Bình Hải MG Bé 1- Phước An
78 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 1985 Mẫu giáo  Bình Hải MG  Lớn 1- Phước An
79 Lê Thị Sen 1989 Mẫu giáo  Bình Đào Mẫu giáo  Nhỡ 

 

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất