Tin tức : Thông tin-Thông báo

Thông báo tạm dừng tiếp công dân trong thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng : 01-04-2020

          Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 336/UBND-VP ngày 31/3/2020 của UBND huyện Thăng Bình về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình thông báo như sau:

          1. Tạm dừng việc tiếp công dân tại cơ quan Phòng GDĐT trong thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, trừ những trường hợp thật sự cần thiết (công dân đến làm việc phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, giữ đúng khoảng cách tối thiểu theo quy định,...).

          2. Công dân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính (như chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ; chuyển trường,...) thực hiện gửi hồ sơ thông qua giao dịch điện tử hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

          Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình thông báo để quý cơ quan, đơn vị liên quan và công dân biết, phối hợp thực hiện./.

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất