Danh bạ ngành

Danh mục website chuyên môn ngành GD&ĐT Thăng Bình

Ngày đăng : 01-01-2018

Thông qua danh mục này, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thăng Bình tập hợp tất cả các hệ thống website nhằm tạo điều kiện để các đơn vị dễ dàng làm việc với các hệ thống phần mềm trực tuyến của ngành.

XEM TIẾP

Danh bạ Phòng GD&ĐT huyện

Ngày đăng : 01-01-2018

Danh bạ Phòng GD&ĐT huyện

XEM TIẾP

Danh bạ Hiệu trưởng MN-MG

Ngày đăng : 31-12-2017

Danh bạ các trường Mầm non - Mẫu giáo

XEM TIẾP

Danh bạ Hiệu trưởng trường TH

Ngày đăng : 31-12-2017

Danh bạ Hiệu trưởng Tiểu học

XEM TIẾP

Danh bạ Hiệu trưởng trường THCS

Ngày đăng : 31-12-2017

Danh bạ Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở

XEM TIẾP

Danh bạ website các đơn vị trường học trực thuộc

Ngày đăng : 30-12-2017

Cập nhật website và địa chỉ email của các trường học huyện Thăng Bình

XEM TIẾP

Danh bạ phụ trách CNTT của các đơn vị trường học

Ngày đăng : 01-01-2017

Danh bạ phụ trách CNTT của các đơn vị trường học

XEM TIẾP

Danh bạ phục vụ nhập dữ liệu online của các trường THCS

Ngày đăng : 25-12-2016

Danh bạ phục vụ nhập dữ liệu online của các trường THCS

XEM TIẾP
Van bản mới nhất