Tin tức : Danh bạ ngành

Cập nhật danh bạ điện thoại, email các đơn vị trường học trực thuộc

Ngày đăng : 30-12-2017

* Thực hiện Công văn số 36/PGDĐT ngày 21/03/2019 của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình v/v cập nhật thông tin SĐT, email của các thành viên đơn vị trường gồm:

          - Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường MN-MG, Tiểu học, THCS;

          - Chủ tịch Công đoàn trường;

          - Kế toán, Văn thư;

          - Các tổ trưởng chuyên môn của đơn vị.

* Các đơn vị trường bấm link sau để cập nhật theo từng cấp học như sau (mỗi trường có 01 sheet riêng, có số thứ tự tương ứng với danh mục trường):

1. Danh bạ của các trường MN-MG

2. Danh bạ của các trường Tiểu học

3. Danh bạ của các trường Trung học cơ sở

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất