Tin tức : Danh bạ ngành

Danh bạ CB, GV phụ trách công tác PCGD, XMC các trường học

Ngày đăng : 01-01-2018

Link phần mềm của Bộ:     

Cập nhật danh bạ GV làm công tác PCGD, XMC của các trường học (văn thư trường thực hiện): Link

- Tham gia nhóm Zalo trao đổi công việc PCGD, XMC theo link: https://zalo.me/g/tvtxph696

- Link phần mềm PCGD, XMC của Bộ GDĐT: http://pcgd.moet.gov.vn

- Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của ngành: Xem ở phía dưới cùng, sau phần danh bạ CB, GV làm công tác PCGD, XMC (đến 16.10.2020 có .. văn bản)

* Danh bạ Phòng GDĐT:

- Mầm non: bà Nguyễn Thị Vinh - 0905695176, nguyenthivinh75@gmail.com

- Tiểu học:  ông Trương Minh Tú - 0935630448, tugdth@gmail.com

- THCS:     ông Nguyễn Đình Hà - 0905208694, hatbqn2012@gmail.com

- KHTH:     ông Vũ Hồng Nguyên - 0905439227, nguyenpgdtb@gmail.com

* Danh bạ CB, GV phụ trách công tác PCGD tại các trường MN-MG:

* Danh bạ CB, GV phụ trách công tác PCGD, XMC tại các trường Tiểu học:

* Danh bạ CB, GV phụ trách công tác PCGD tại các trường Trung học cơ sở:

* Văn bản chỉ đạo của các cấp:

- Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 12/08/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam Thành lập Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tỉnh Quảng Nam;

- Công văn số 1689/SGDĐT-GDTrH ngày 05/10/2020 Hướng dẫn thực hiện công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2020;

- Công văn số 1698/SGDĐT-GDTH ngày 06/10/2020 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục tiểu học năm 2020;

- Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 06/10/2020 của Ban Chỉ đạo PCGD, XMC huyện Thăng Bình Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Thăng Bình năm 2020;

- Công văn số 1769/SGDĐT-GDTrH ngày 15/10/2020 Hướng dẫn bổ sung công tác phổ cập giáo dục năm 2020;

- Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 của UBND huyện Thăng Bình Thành lập Đoàn kiểm tra công nhận đơn vị xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2020;

- ;

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất