Tin tức : Tin tức - Sự kiện

Hội nghị Tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 - 2019

Ngày đăng : 30-08-2018

       Ngày 30 tháng 8 năm 2018, Phòng GDĐT huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 tại Trung tâm Chính trị huyện. Về dự Hội nghị có: bà Nguyễn Thị Kim Loan - Chủ tịch CĐGD tỉnh; ông Nguyễn Đình Tư - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Phan Hòa - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo; ông Trần Ngọc Đội - Chủ tịch LĐLD huyện; Thủ trưởng các cơ quan; đơn vị; đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các trường học và toàn thể công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo; phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thanh-truyền hình đóng trên địa bàn huyện.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

      Năm học 2017- 2018, Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, hệ thống trường lớp được đầu tư khang trang, chất lượng dạy và học được nâng cao, toàn huyện có 76 trường học, trong đó có 21 Trường Mầm non, 30 Trường Tiểu học và 21 Trường Trung học cơ sở. Năm học 2018-2019, có thêm 02 trường Mầm non tư thục đi vào hoạt động là Trường Mầm non Anh Dương (thị trấn Hà Lam) và Trường Mầm non Hạnh Nguyên (xã Bình Nguyên).

      Trong năm học, Ngành tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo" và tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cơ sở vật chất được kiện toàn, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học được xây dựng hợp lý. Sau một năm học, với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo cùng với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng; nhiều nhà trường, tập thể, giáo viên và học sinh của huyện đã đạt được những thành tích đáng tự hào. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được củng cố, phát triển bền vững, kỷ cương nề nếp được duy trì, các hoạt động chuyên môn, giao lưu, sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh được tăng cường, công tác xây dựng văn hoá đọc, môi trường ngoại ngữ trong các nhà trường đã trở thành nề nếp và thói quen hàng ngày của các em học sinh.

     Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Tư - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành giáo dục trong năm học 2017-2018 và đề nghị trong năm học tới, khắc phục những tồn tại, hạn chế ngành cần triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục Quán triệt thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo của Đảng về Giáo dục và Đào tạo, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW trong thực hiện nhiệm vụ năm học; thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; nâng cao chất lượng dạy và học; bên cạnh đó, chú trọng rèn kỹ năng sống và thể chất cho học sinh; đẩy mạnh các phong trào thi đua của ngành gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

ông Nguyễn Đình Tư - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

      Năm học 2018-2019, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện cần tập trung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn giáo dục và đào tạo với phát triển nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông; nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục...

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất