Tin tức : Tin tức - Sự kiện

Đoàn kiểm tra tỉnh Quảng Nam kiểm tra công nhận huyện Thăng Bình đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018

Ngày đăng : 04-12-2018

          Sáng ngày 04/12/2018, tại Hội trường Phòng GDĐT huyện Thăng Bình, Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của UBND tỉnh Quảng Nam do đồng chí Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công nhận huyện Thăng Bình đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018 theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính Phủ và Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Tiếp đón đoàn kiểm tra của tỉnh có đồng chí Trần Văn Thức - Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện cùng các thành viên Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Thăng Bình (theo Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND huyện); Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT; Đại biểu Ban chỉ đạo PCGD, XMC của 22 xã, thị trấn; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, cán bộ phụ trách công tác PCGD, XMC của 78 trường MN, TH, THCS toàn huyện; các phóng viên báo đài trên địa bàn huyện.

          Qua kết quả kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế và đối chiếu với phần mềm phổ cập giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ vào các tiêu chí, tiêu chuẩn về học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện Thăng Bình. Theo đó, trong năm 2018, huyện Thăng Bình đã duy trì được kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và công tác xóa mù chữ. Ban Chỉ đạo phổ cập của các xã và huyện Thăng Bình đã ứng dụng tốt phần mềm phổ cập giáo dục trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo để cập nhật dữ liệu phổ cập, thiết lập các loại hồ sơ, bảng biểu thống kê số liệu phổ cập giáo dục, xoá mù chữ theo quy định, Kết quả cụ thể:

          - Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi: huyện Thăng Bình có 22/22 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tỉ lệ 100%; Đoàn đề nghị UBND tỉnh công nhận huyện Thăng Bình đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại thời điểm tháng 12 năm 2018;

          - Phổ cập giáo dục tiểu học: 22/22 xã đạt chuẩn mức 3, tỉ lệ 100%; Đoàn đề nghị UBND tỉnh công nhận huyện Thăng Bình đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 tại thời điểm tháng 12 năm 2018;

          - Công tác xóa mù chữ: 22/22 xã đạt chuẩn mức độ 2, tỉ lệ 100%; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 tại thời điểm tháng 12 năm 2018.

          - Phổ cập giáo dục THCS: 22/22 xã đạt chuẩn mức độ 3, tỉ lệ 100%; Đoàn đề nghị UBND tỉnh công nhận huyện Thăng Bình đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 tại thời điểm tháng 12 năm 2018.

Ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam, Trưởng đoàn kiểm tra

Ông Trần Văn Thức - Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện

Ông Phan Văn Tuyển - Huyện ủy viên, Trưởng phòng GDĐT, Phó Trưởng ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất