Tin tức : Lịch công tác

Lịch công tác tháng 6 năm 2019 (cập nhật: tuần 26)

Ngày đăng : 24-06-2019

Tuần 26: (Áp dụng từ ngày 24/06/2019 đến 30/06/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 25: (Áp dụng từ ngày 17/06/2019 đến 23/06/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
 
Tuần 24: (Áp dụng từ ngày 10/06/2019 đến 16/06/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
 
Tuần 23: (Áp dụng từ ngày 03/06/2019 đến 09/06/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)

Lịch công tác tháng 6 năm 2019 của Phòng GDĐT: (LINK TẢI)

Lịch công tác tháng 6/2019 của Sở GD&ĐT Quảng Nam:

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất