Tin tức : Lịch công tác

Lịch công tác tháng 11 năm 2019 (cập nhật: Tuần 48, LCT tháng 12)

Ngày đăng : 29-11-2019

*Dự kiến lịch công tác tháng 12/2019 nằm cuối cùng
Tuần 48: (Áp dụng từ ngày 25/11/2019 đến 01/12/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 47: (Áp dụng từ ngày 18/11/2019 đến24/11/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 46: (Áp dụng từ ngày 11/11/2019 đến 17/11/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 45: (Áp dụng từ ngày 04/11/2019 đến 10/11/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)

Lịch công tác tháng 11 năm 2019 của Phòng GDĐT: (LINK TẢI)

Lịch công tác tháng 11/2019 của Sở GD&ĐT Quảng Nam:

Dự kiến lịch công tác tháng 12 năm 2019 của Phòng GDĐT:

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất