Tin tức : Công nghệ thông tin

THAY ĐỔI MỨC SECURITY ... TRONG PHẦN MỀM EXCEL

Ngày đăng : 02-01-2015

THAY ĐỔI MỨC SECURITY ... TRONG PHẦN MỀM EXCEL

(Chỉ thực hiện một lần duy nhất)

ĐỐI VỚI OFFICE 2003:

          1. Vào menu Tools -> Macro -> Security...


 

                                                      Thoát và khởi động lại excel, rồi mở file nhập liệu.

          * Sau đó, mỗi khi bạn mở file nhập liệu sẽ có cửa số hiện ra, bạn chọn Enable Macros để tiếp tục.

ĐỐI VỚI OFFICE 2007 về sau:

Bước 1. Mở một file excel bất kì.

Bước 2. Tại file excel, click nút Office button, chọn Excel option (như hình minh hoạ)

 

 Bước 3. Tại Excel Option, chọn Trust Center --> Trust center settings...

 

 

 

Bước 4. Tại Trust Center, chọn Macro Settings. Click chọn mức thấp nhất 

 

 

Bước 5. Click OK 2 lần để hoàn tất cài đặt. Đóng chương trình excel rồi mở lại file Ecxel cần nhập liệu.

pgdthangbinh

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...
Van bản mới nhất