Tin tức : Tổ chức cán bộ

Công bố điểm thi, xét viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2017

Ngày đăng : 29-04-2017

Thông báo của Hội đồng thi, xét tuyển viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2017:

1. Thông báo số 649:  649_TB_HĐXTVC.pdf

2. Thông báo số 650: 650_TB_HĐTTVC.pdf

Chi tiết điểm của thí sinh thi tuyển:

1. TT_DANH SACH  01_1_617.pdf

2. TT_DANH SACH 02_618_1237.pdf

3. TT_DANH SACH 03_1238_1857.pdf

4. TT_DANH SACH 04_1858_2477.pdf

5. TT_DANH SACH 05_2478_3066.pdf

6. TT_DANH SACH 06_3067_3892.pdf

Chi tiết điểm của thí sinh xét tuyển:

1.   Môn Địa lý: XT_ DIA LY.pdf

2.   Môn GDCD: XT_GDCD.pdf

3.   Môn Hóa học: XT_HOA HOC.pdf

4.   Môn Lịch sử: XT_LICH SU.pdf

5.   Môn Ngữ văn: XT_NGU VAN.pdf

6.   Môn Sinh học: XT_SINH HOC.pdf

7.   Môn Thể dục: XT_THE DUC.pdf

8.   Môn tiếng Anh: XT_TIENG ANH.pdf

9.   Môn Tin học: XT_TIN HOC.pdf

10. Môn Toán: XT_TOAN.pdf

11. Môn Vật lý: XT_VAT LY.pdf

Một số nội dung bổ sung:

1. Số lượng tuyển dụng và điều kiện đậu: Xem chi tiết

2. Danh sách thí sinh và nguyện vọng đăng ký: Xem chi tiết

3. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi: Bấm xem và tải về (Trừ môn thực hành chuyên môn nghiệp vụ, chuyên ngành)

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất