Tin tức : Tập huấn chuyên môn

Danh sách CBQL, GV tham gia coi thi, tập huấn các năm học

Ngày đăng : 01-01-2019

 

F. QUẢN LÝ Q-OFFICE VÀ EMAIL CÔNG VỤLink cập nhật thông tin;

E. TEMIS

1. Tài khoản bổ sung GV Tiểu học:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d3aSHFanFIR_UX9r6s8YFW7f32QQpizp9dsqND2zGP8/edit?usp=sharing

2. Tài khoản bổ sung GV THCS:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-s0LCZkHzrdZ7q-NXqYDvj9m8aEHAZlUW9RPrlwQFsg/edit?usp=sharing

3. Đơn vị mới cập nhật thông tin GV chuyển đến:

- Tiểu học: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y6YbTAR7agQLE6E-Swkdp23UnoEM0RWxFsg5xVyU6_E/edit?usp=sharing

- THCS: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15tsAaJWmedTfZcVwJ_aLss4jWbMh9WyKLDTfs6QQhVE/edit?usp=sharing

D. Danh sách giáo viên dự kiến được phân công dạy lớp 6 năm học 2021-2022

1. Bấm vào link này để nhập dữ liệu (nếu nhiều GV hơn, quý thầy cô chèn thêm dòng vào vị trí của đơn vị mình vị mình);

2. Thực hiện yêu cầu tại Công văn số 5068/BGDĐT-GDTrH ngày 24/11/2020 của BGDĐT và chỉ đạo của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam, Phòng GDĐT mong các đơn vị phối hợp nhập danh sách giáo viên dự kiến được phân công dạy lớp 6 năm học 2021-2022 theo đường link trên (màu đỏ).

3. Thời gian: trước 19 giờ ngày 06/12/2020 (Chủ nhật) để Sở tổng hợp gửi Bộ GDĐT.

4. Do công văn này khẩn, rất mong quý thầy cô phối hợp hoàn thành đúng thời gian (đã đưa trên kênh điều hành). Lưu ý là phân công năm học 2021-2022. Cảm ơn quý thầy cô!

C. DANH SÁCH CBQL, GV ĐỀ XUẤT THAM GIA COI THI THPT NĂM 2020

1. Danh sách CBQL, GV các trường THCS huyện Thăng Bình đề xuất tham gia công tác thi THPT năm 2020

2. Các biểu mẫu dành cho trường THCS:

- Công văn số 89/PGDĐT ngày 29/5/2020;  - Số lượng đề nghị;      Mẫu 01A;     Mẫu số 3 - Đơn;

 

B. TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 - 2020

3. Báo cáo nhanh số lượng CBQL-GV chuẩn bị cho công tác tập huấn đại trà chương trình GDPT 2018 - cấp THCS (hạn cuối: trước 10h00 ngày 19/03/2020).

2. Nhập danh sách CBQL, GV đăng ký tập huấn VÕ CỔ TRUYỀN THCS

1. Nhập danh sách CBQL, GV theo môn năm học 2019-2020  (Thời điểm: 20.08.2019, Hạn cuối: 26/08/2019)

Các trường THCS sử dụng tài khoản Gmail đã đăng ký tại LINK XEM để nhập thông tin trực tuyến kịp thời, chính xác (chú ý cập nhật chính xác SĐT, Email, đánh giá chuẩn nghề nghiệp).

 

2. Tài liệu tập huấn theo môn (đang cập nhật)

 

A. TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019

1. Tập huấn chuyên môn hè 2018 cấp THCS huyện Thăng Bình

 

 

 

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất