Tin tức : Tập huấn chuyên môn

Danh sách CBQL, GV tham gia tập huấn các năm học

Ngày đăng : 01-01-2019

 

TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 - 2020

3. Báo cáo nhanh số lượng CBQL-GV chuẩn bị cho công tác tập huấn đại trà chương trình GDPT 2018 - cấp THCS (hạn cuối: trước 10h00 ngày 19/03/2020).

2. Nhập danh sách CBQL, GV đăng ký tập huấn VÕ CỔ TRUYỀN THCS

1. Nhập danh sách CBQL, GV theo môn năm học 2019-2020  (Thời điểm: 20.08.2019, Hạn cuối: 26/08/2019)

Các trường THCS sử dụng tài khoản Gmail đã đăng ký tại LINK XEM để nhập thông tin trực tuyến kịp thời, chính xác (chú ý cập nhật chính xác SĐT, Email, đánh giá chuẩn nghề nghiệp).

 

2. Tài liệu tập huấn theo môn (đang cập nhật)

 

TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019

1. Tập huấn chuyên môn hè 2018 cấp THCS huyện Thăng Bình

 

 

 

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất