Thông báo

Đại hội chi bộ Phòng GD&ĐT Thăng Bình

            Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo: Ngày 08 và 09/6/2015 Chi bộ cơ quan Phòng GD-ĐT tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Mọi công việc liên quan không giải quyết trong hai ngày 08 và 09/6 và sẽ chuyển sang các ngày khác trong tuần. Xin thông báo cho các đồng chí được biết.
            Trân trọng cám ơn!

Các bài cùng chuyên mục

Van bản mới nhất