Thông báo

V/v báo cáo dữ liệu PMIS đợt II - 2015

             Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS toàn huyện.          

           Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo số liệu PMIS đợt II-2015 (trước ngày 31/12/2015) kịp thời về Sở. Phòng GD&ĐT Thăng Bình đề nghị tất cả các đơn vị trường học trực thuộc triển khai thực hiện ngay các yêu cầu báo cáo số liệu đợt II-năm 2015 theo công văn số 1047/SGDĐT-TCCB ngày 21/7/2015 và công văn số 829/SGDĐT-TCCB ngày 10/6/2015, công văn ngày 24/6/2015 của Phòng về việc báo cáo dữ liệu về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và gửi dữ liệu PMIS (dữ liệu cập nhật đến thời điểm 30/12/2015):

               - Kiểm tra lại và nhập đầy đủ, chính xác dữ liệu Pmis đợt I vào các trường trong 4 Tab: Thông tin cá nhân, Tuyển dụng-Đoàn-Đảng, Trình độ chuyên môn, Thông tin lương phụ cấp.

               - Nhập bổ sung đầy đủ 18 trường thông tin về CBCC trong phần mềm PMIS (quá trình hưởng lương, đào tạo, bồi dưỡng, lịch sử bản thân, quá trình công tác, tham gia xã hội, giảng dạy, quan hệ gia đình, thân nhân, khen thưởng, kỷ luật, công tác nước ngoài, tham gia LLVT, đánh giá công chức, sáng kiến kinh nghiệm, quy hoạch đào tạo, thanh tra, các khóa đào tạo bồi dưỡng đang học).

          Lưu ý:

              * Dữ liệu chi tiết của CBGVNV được gửi về Cục nhà giáo và Bộ nội vụ quản lý tiến tới xây dựng CSDL nhà giáo online trong thời gian đến nên đề nghị nhà trường phải cho GVNV trường kiểm tra khớp đúng trước khi nộp dữ liệu về Phòng.

                * Hồ sơ giấy của CBGVNV đợt 2 này trường chịu trách nhiệm lưu trữ và quản lý, không nộp về Phòng.

         File dữ liệu PMIS đợt II trường gửi qua email: nguyenpgdtb@gmail.com đồng thời xuất in từ phần mềm bản thống kê và danh sách CBVC, hiệu trưởng ký-đóng dấu của đơn vị gửi về bộ phận TCCB Phòng GD&ĐT (đ/c Giáo nhận) trước ngày 31/12/2015.

Trân trọng.

Các bài cùng chuyên mục

Van bản mới nhất