Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Lịch công tác

Lịch công tác tháng 3 năm 2019 (cập nhật: tuần 13)

Ngày đăng : 18-03-2019

Tuần 13: (Áp dụng từ ngày 25/03/2019 đến 31/03/2019)   (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Ngày
Thời gian - Nội dung công việc - Địa điểm
Thực hiện
Thứ hai
(25/3)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- Dự khai mạc và chấm thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp tỉnh tại Tam Kỳ (2 ngày)
- Tập huấn công tác phòng, tránh tai nạn thương tích và chăm sóc sức khỏe cho trẻ tại các cơ sở GDMN (6 ngày)
- Hoàn thành hồ sơ thí sinh dự thi HSG, TNHS cấp tỉnh
- 8h00: Họp tổ phổ thông
- 14h00: Đi công tác tại Bình Quý
 
- Theo quy định
- Bà Nương
 
- Theo KH
 
- Ô. Giáo
- Theo KH
- Ô. Tuyển, ô. Ái
Thứ ba
(26/3)
- 7h00: Họp tại UBND huyện
- Đi công tác ở Sở GDĐT
- Hoàn thành hồ sơ lương hợp đồng tháng 1-3 trình UBND huyện
 
- Ô. Tuyển
- Ô. Quyền
- TCCB
   Thứ tư
(27/3)
- 7h30: Họp tại UBND huyện
- Sáng: Làm việc với Trường MG Bình Phục và Trường MG Bình Quý
- 14h00: Họp cơ quan Phòng GDĐT
 
- Ô. Tuyển
- Bà Nương
- Theo KH
 
Thứ năm
(28/3)
- 7h30: Dự Hội nghị tại Huyện ủy
- 14h00: Trực báo Hiệu trưởng các trường học trực thuộc
- Dự tập huấn phần mềm trò chơi GDPTTNBM tại Tam Kỳ
- Tập huấn trò chơi lớn
 
- Ô. Tuyển
- Theo KH
- Ô. Tú
- Ô. Tùng, TPT Đội
Thứ sáu
(29/3)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- 7h30: Họp tại UBND huyện
- Chiều: Dự giờ góp ý tiết dạy tham gia thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp tỉnh tại Trường MG Hà Lam
- Kiểm tra chuyên ngành Trường TH Đinh Tiên Hoàng
- Làm việc với Hội Cựu giáo chức huyện
 
- Theo quy định
- Ô. Tuyển
- Bà Nương, bà Vinh
 
- Theo QĐ
- Ô. Tuyển, ô. Ái
Thứ bảy
(30/3)
- Giao lưu công tác Đội tại Hội An (2 ngày)
 
- Ô. Tùng, TPT Đội
Chủ nhật
(31/3)

 

 

 

Tuần 12: (Áp dụng từ ngày 18/03/2019 đến 24/03/2019)   (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)

Ngày
Thời gian - Nội dung công việc - Địa điểm
Thực hiện
Thứ hai
(18/3)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- Dự chào cờ chương trình “Thứ Hai về với Liên đội” (xã Bình Chánh)
- Tập huấn Phòng chống TNTT và CSTE cấp học Mầm non tại Phòng GDĐT (6 ngày từ 18/3 - 23/3)
- Tổng hợp SKKN năm học 2018-2019
- 13h30: Làm việc với Trường MG Bình Dương
- Chiều: Làm việc với Trường THCS Lê Đình Chinh và THCS Phan Đình Phùng
- Theo quy định
- Ô. Quyền, ô. Tùng
- Theo KH
 
- Ô. Đông
- Bà Nương
- Ông Tuyển, ô. Ái
Thứ ba
(19/3)
- 7h30: Làm việc với Trường TH Trần Quốc Toản
- Kiểm tra chuyên ngành Trường TH Kim Đồng
- Tổng hợp và duyệt kinh phí lương hợp đồng từ tháng 01 -> 03/2019
- Ô. Tuyển, ô. Tiến
- Theo QĐ
- Ô. Đông, Ô. Tiến
   Thứ tư
(20/3)
- 7h30: Họp Lãnh đạo
- Hội thảo GDHN trẻ khuyết tật - Trẻ tự kỷ tại Trường TH Đoàn Bường
- Kiểm tra các điều kiện tổ chức kỳ thi TNTH lớp 8 cấp huyện
- Theo KH
- Theo GM
- Theo phân công
Thứ năm
(21/3)
- Tổ chức kỳ thi thí nghiệm thực hành cấp huyện tại Trường THCS Lê Quý Đôn (2 ngày)
- Đi công tác ở Sở GDĐT
- Kiểm tra tình hình dạy học tại một số trường trực thuộc
- Theo QĐ
 
- Bà Nương
- Theo KH
Thứ sáu
(22/3)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- Sáng: Dự Lễ công nhận Nông thôn mới ở xã Bình Triều
- 13h30: Họp chi bộ cơ quan
- 15h00: Gặp mặt cán bộ Phòng GDĐT chuyển công tác
- Theo quy định
- Ô. Quyền
- Theo KH
- CBCCVC cơ quan
Thứ bảy
(23/3)
 
 
 
Chủ nhật
(24/3)

 

 

 

Tuần 11: (Áp dụng từ ngày 11/03/2019 đến 17/03/2019)   (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)

Ngày
Thời gian - Nội dung công việc - Địa điểm
Thực hiện
Thứ hai
(11/3)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- Tiến hành thu nhận, thẩm định hồ sơ nâng lương đợt I/2019
- Bàn giao CSVC dôi dư của trường MG Bình Trị, Th Trần Cao Vân, THCS Lê Lợi
- 13h30:Kiểm tra CSVC tại trường MG Bình An
- Chiều: Công tác tại Bình Đào, Bình Phục
- Theo quy định
- Ô. Đông
- Theo GM
 
- Bà Nương, Ô. Ái
- Ô. Tuyển
Thứ ba
(12/3)
- Giao lưu "Omlympic tiếng Anh Tiểu học"
- 7h00: Kiểm tra cấp phép hoạt động trường MN Hạnh Nguyên và MN Ánh Dương
- 7h30: Dự tổng kết thi đua khen thưởng 2018 tại UBND huyện
- 13h30: Làm việc với trường MN Hoa Mai về công tác nhân sự của trường
- Theo KH
- Theo QĐ
 
- Ô. Tuyển
- Bà Nương, Ô. Tiến
   Thứ tư
(13/3)
- Dự tổng kết GVDG Tiểu học cấp tỉnh
- Kiểm tra chuyên ngành trường MG Bình Trung
- 14h00: Họp trực tuyến về Tổng điều tra dân số 2019 tại UBND huyện
- Ô. Quyền, Tiểu học
- Theo QĐ
- Ô. Nguyên
Thứ năm
(14/3)
- Kiểm tra chuyên ngành trường MG Bình Trị
- Tổ chức khảo sát tuyển chọn đội tuyển HSG9 dự thi cấp tỉnh (2 ngày)
- Dự sinh hoạt cụm chuyên môn THCS đợt 2
- Theo QĐ
- Theo KH
- Theo GM
Thứ sáu
(15/3)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- Đi công tác Tam Kỳ
- Tập huấn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong các cơ sở GDMN tại Phòng GDĐT (02 ngày)
- Dự sinh hoạt cụm chuyên môn cấp Tiểu học
- 14h00: Họp Lãnh đạo
- Theo quy định
- Ô. Quyền
- Theo KH
 
- Tiểu học
- Theo KH
Thứ bảy
(16/3)
 
 
 
Chủ nhật
(17/3)

 

 

 

Tuần 10: (Áp dụng từ ngày 04/03/2019 đến 10/03/2019)   (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)

Ngày
Thời gian - Nội dung công việc - Địa điểm
Thực hiện
Thứ hai
(04/3)
- 7h00: Chào cờ đầu tháng 3/2019 tại UBND huyện
- 7h15: Đọc báo tại cơ quan
- 7h30: Họp thường kỳ tại UBND huyện
- 7h30: Tập huấn tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 (3 ngày)
- 13h30: Làm việc với Trường MG Bình Triều
- Đi công tác tại Điện Bàn chuẩn bị thi GVDG cấp tỉnh
- Kiểm tra các lớp HSG9, chuẩn bị khảo sát chọn đội tuyển thi tỉnh
- Theo KH
- Theo quy định
- Ô. Tuyển
- Ô. Lượm
- Bà Nương
- Ô. Tú
- Theo KH
Thứ ba
(05/3)
- 7h00: Dự khánh thành phân hiệu Đồng Trì, Trường MG Bình Hải
- 13h30: Họp BCĐ thực hiện Nghị quyết 18, 19 tại UBND huyện
- Thi GVDG Tiểu học cấp tỉnh tại Điện Bàn (3 ngày)
- Tham gia lớp Bồi dưỡng CBQL về giá trị cốt lõi trong nhà trường (2 ngày)
- Thẩm tra hồ sơ nâng lương đợt 1/2019
- Ô. Tuyển, bà Nương
- Ô. Tuyển
- Ô. Quyền, Tiểu học
- Ô. Quyền, Tiểu học
- Ô. Đông
   Thứ tư
(06/3)
- 7h30: Làm việc với Trung tâm Y tế huyện v/v tổ chức tập huấn phòng tránh tai nạn thương tích trong các CSGDMN
- Thẩm tra hồ sơ nâng lương đợt 1/2019
- 13h30: Dự tổng kết công tác ATGT huyện
- Bà Nương
 
- Ô. Đông
- Theo GM
Thứ năm
(07/3)
- 7h30: Đi công tác tại Sở GDĐT
- Thu nhận hồ sơ SKKN năm học 2018-2019
- 13h30: Làm việc với UBND xã Bình Giang
- Kiểm tra công tác dạy học tại một số trường
- Bà Nương
- Ô. Đông
- Theo GM
- Theo KH
Thứ sáu
(08/3)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- 7h30: Họp tại UBND huyện
- Sinh hoạt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3
- 13h30: Họp lãnh đạo
- Theo quy định
- Ô. Tuyển
- CĐ cơ quan
- Theo KH
Thứ bảy
(09/3)
 
 
 
Chủ nhật
(10/3)
 
 
 

Lịch công tác tháng 3 năm 2019   (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)

I. Công tác trọng tâm

          - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3);

          - Kiểm tra chuyên ngành các đơn vị trường học theo kế hoạch;

          - Tập trung xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục các cấp học;

          - Tập trung tổ chức các cuộc thi, hội thi trong học sinh và giáo viên;

          - Thu nhận, thẩm định hồ sơ nâng lương đợt I/2019; thu nhận, tổ chức thẩm định sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019.

II. Lịch công tác cụ thể

Thời gian
Nội dung công tác
Thực hiện
01/3 - 30/3
Kiểm tra chuyên ngành, đột xuất các trường mầm non, phổ thông trực thuộc
Theo QĐ
01/3 - 02/3
Tập huấn công tác KĐCLGD tại Sở GDĐT
Theo phân công
01/3-10/3
- Tham mưu UBND huyện bổ nhiệm CBQL trường học và chủ trương mở lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục; cân đối điều hòa giáo viên thay thế giáo viên nghỉ hưu
- Thu nhận sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019
TCCB
05/3
Giao lưu tiếng Anh tiểu học cấp huyện
Theo KH
05, 06/3
Tham gia lớp Bồi dưỡng CBQL về giá trị cốt lõi trong nhà trường tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (phân hiệu Quảng Nam - phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn)
LĐ và chuyên viên GDTH; HT các trường TH
05/3 - 30/3
Phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra các điều kiện hoạt động tại các cơ sở GDMN ngoài công lập (theo tờ trình các xã, thị trấn)
Theo KH
05/3 - 07/3
Thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp tỉnh tại Điện Bàn
Tiểu học
08/3
Sinh hoạt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3
BCH CĐ cơ quan
09/3
Hoàn thành việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp THCS cho học sinh lớp 9 năm học 2015-2016
Ô. Nguyên
11/3
Dự chào cờ chương trình “Thứ Hai về với Liên đội”
NGLL
11/3 - 20/3
- Tham mưu UBND huyện chi trả lương hợp đồng quý I
- Thu nhận, thẩm định hồ sơ nâng lương đợt I/2019
TCCB
11/3 - 28/3
Tập huấn chuyên môn cho CBQL và GVCC toàn huyện
Tiểu học
15/3
Sinh hoạt cụm chuyên môn tại trường TH Nguyễn Thành
Tiểu học
21/3 - 22/3
Tổ chức kỳ thi thí nghiệm thực hành cấp huyện
THCS
21/3 - 30/3
Giải quyết đơn thư theo quy định
TCCB
18/3 - 25/3
Hoàn thành việc khảo sát chọn đội tuyển chính thức tham dự kỳ thi học sinh tài năng cấp tỉnh; lập và gửi danh sách học sinh tham dự các kỳ thi do Sở GDĐT tổ chức
THCS
27/3
- Họp chi bộ Phòng GDĐT
- Họp cơ quan Phòng GDĐT
Theo KH
28/3
Họp trực báo Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc
Theo KH
 
Lịch công tác tháng 03/2019 của Sở GD&ĐT Quảng Nam:

pgdthangbinh

data/12178807190808043389/tintuc/files/02.2019/kh%20cong%20tac%20thang%203-2019.pdf

Xem thêm...