Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Lịch công tác

Lịch công tác tháng 1 năm 2019

Ngày đăng : 02-01-2019

Tuần 05: (Áp dụng từ ngày 28/01/2019 đến 03/02/2019)   (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)

Ngày
Thời gian - Nội dung công việc - Địa điểm
Thực hiện
Thứ hai
(28/01)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- 7h30: Đi công tác tại Tam Kỳ
- Theo quy định
- L.Đạo
Thứ ba (29/01)
- 14h00: Họp giáo viên tiếng Anh cấp Tiểu học
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội thi Thuyết trình văn học
- Ô.Tùng
- Theo phân công
Thứ tư (30/01)
- Hội thi Thuyết trình văn học cấp huyện
- Kiểm tra tình hình trước Tết các trường
- 15h00: Họp lãnh đạo + đ/c Tiến
- Theo KH
- Theo phân công
- Theo KH
Thứ năm
(31/01)
- Đi công tác tại Tam Kỳ
- Kiểm tra tình hình trước Tết các trường
- 15h00: Họp chi bộ Phòng GD-ĐT
- L. Đạo, TH
- Theo phân công
- Đảng viên
Thứ sáu
(01/02)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- Làm việc bình thường
- Theo quy định
- Theo KH
Thứ bảy
(02/02)
- Nghỉ Tết Nguyên đán
- Trực cơ quan
- Theo T.Báo
- Theo phân công
Chủ nhật
(03/02)
- Nghỉ Tết Nguyên đán
- Trực cơ quan
- Theo T.Báo
- Theo phân công
 

Tuần 04: (Áp dụng từ ngày 21/01/2019 đến 27/01/2019)   (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)

Ngày
Thời gian - Nội dung công việc - Địa điểm
Thực hiện
Thứ hai
(21/01)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- 9h00: Họp lãnh đạo + Ô.Ái
- 10h00: Phối hợp kiểm tra công trình Trường TH Nguyễn Trãi
- Các tổ, bộ phận công tác gửi báo cáo công tác tháng 01 và KH công tác tháng 02 năm 2019
- Theo quy định
- Theo KH
- Theo phân công
- Theo quy định
 
Thứ ba (22/01)
- 7h30: Họp tại UBND huyện
- 7h30: Họp các tiểu ban giám khảo Hội thi giáo viên giỏi Mầm non
- 13h30: Đi công tác tại Tam Kỳ
- 10h00: Phối hợp kiểm tra công trình Trường TH  Ng. Thị Minh Khai
- Chung kết bóng đá Tiểu học (02 ngày)
- Ô.Tuyển
- Theo KH
- Bà Nương, Bà Vinh
- Theo phân công
- Theo KH
Thứ tư (23/01)
- 7h30: Họp chi bộ
- 7h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng tại huyện
- 7h30: Tham dự Hội nghị sơ kết 02 năm chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại Tam Kỳ
- 13h30: Họp tại UBND huyện
- Khai mạc và thi vòng chung kết Hội thi giáo viên giỏi mầm non cấp huyện (04 ngày)
- Theo KH
- Ô.Quyền
- Bà Nương, Bà Vinh
 
- Bà Nương
- Theo KH
 
Thứ năm
(24/01)
- 7h30: Họp Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc
- 13h30: Dự Hội nghị Mặt trận TQVN huyện
- Theo KH
- Ô.Quyền
Thứ sáu
(25/01)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- 7h30: Họp tại Huyện ủy
- 14h00: Họp lãnh đạo + Ô.Tiến
- Thi học sinh giỏi lớp 9 (các môn: Sinh, Sử, Địa, Tin)
- Kiểm tra chuyên ngành trường Tiểu học
- Tập huấn công tác thi đua – khen thưởng
- Theo quy định
- Ô.Tuyển
- Theo KH
- Theo QĐ
- Theo QĐ
- Theo KH
Thứ bảy
(26/01)
Chấm thi học sinh giỏi lớp 9
Theo QĐ
Chủ nhật
(27/01)
 
 
 
 
Tuần 03: (Áp dụng từ ngày 14/01/2019 đến 20/01/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Ngày
Thời gian - Nội dung công việc - Địa điểm
Thực hiện
Thứ hai
(14/01)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- 8h00: Họp lãnh đạo + CTCĐ cơ quan + KH-TH + Tài vụ
- 14h00: Hội nghị tổ Hành chính, Tiểu học, THCS
- Thu nhận hồ sơ thi học sinh giỏi lớp 9 (04 môn: Sinh, Sử, Địa, Tin)
- Tập huấn VVOB tại Duy Xuyên (02 ngày)
- Theo quy định
- Theo Kh
- Theo KH
- Ô.Nguyên, Ô Giáo
- Bà Vinh, Bà Nương
Thứ ba (15/01)
- 7h30: Họp BCĐ thực hiện nghị quyết phát triển đô thị
- 7h30: Họp tại UBND huyện
- 8h00: Họp tại Hội Chữ thập đỏ huyện
- 13h30: Dự hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát tại Huyện ủy
- Chung kết bóng đã học sinh THCS (02 ngày)
- Ô.Tuyển
- Theo GM
- Ô.Quyền
- Theo GM
- Theo QĐ
Thứ tư (16/01)
- Sáng: Họp tại UBND huyện
- Chiều: Hội nghị tổ mầm non, quản trị
- Bà Nương
- Theo KH
Thứ năm
(1701)
- Sáng: Hội nghị sơ kết công đoàn tại LĐLĐ huyện
- Sinh hoạt cụm chuyên môn tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
- 15h00: Họp lãnh đạo + CTCĐ cơ quan + KH-TH
- Ô.Quyền
- Mầm non
- Theo KH
Thứ sáu
(18/01)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- Sáng: Chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị Hội nghị CBCC cơ quan
- 13h30: hội nghị CBCC cơ quan Phòng GD-ĐT
- Theo quy định
- Theo phân công
- Theo KH
Thứ bảy
(19/01)
 
 
Chủ nhật
(20/01)
 
 
 

Tuần 02: (Áp dụng từ ngày 07/01/2019 đến 13/01/2019)   (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)

Ngày
Thời gian - Nội dung công việc - Địa điểm
Thực hiện
Thứ hai
(07/01)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- 8h00:Họp lãnh đạo+Trưởng các bộ phận: MN, TH, THCS+đ/c Đông
- 13h30: Họp Thường vụ Hội Khuyến học
- Theo quy định
- Theo KH
- Ô.Quyền
Thứ ba (08/01)
- 14h00: Họp lãnh đạo + CTCĐ cơ quan + KH-TH
- 15h30: Họp lãnh đạo + đ/c Ái
- Tiếp xúc cử tri tại xã Bình Hải
- Theo KH
- Theo KH
- Bà Nương
Thứ tư (09/01)
- 7h45: Họp tại UBND huyện
- 14h00: Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự tại UBND huyện
- Kiểm tra chuyên ngành Trường MG Bình Minh
- Ô.Tuyển
- Ô.Tuyển
- Theo QĐ
Thứ năm
(10/01)
- Sáng: Dự Hội nghị tại Huyện ủy
- Sáng: Dự trao học bổng cho học sinh tại UBND huyện
- Tiếp xúc cử tri tại xã Bình Nam
- Ô.Tuyển
- Theo GM
- Bà Nương
Thứ sáu
(11/01)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- Khai mạc và thi lý thuyết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non
- Dự tổng kết Hội chữ thập đỏ huyện
- Theo quy định
- Theo KH
- Ô.Quyền, Ô.Tùng
Thứ bảy
(12/01)
 
 
Chủ nhật
(13/01)
 

 

Tuần 01: (Áp dụng từ ngày 31/01/2019 đến 06/01/2019)   (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)

Ngày
Thời gian - Nội dung công việc - Địa điểm
Thực hiện
Thứ hai
(31/12)
- Nghỉ lễ Tết Dương lịch
- Trực cơ quan
- Theo T.Báo
- Theo phân công
Thứ ba (01/01)
- Nghỉ lễ Tết Dương lịch
- Trực cơ quan
- Theo T.Báo
- Theo phân công
Thứ tư (02/01)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- 7h30: Họp lãnh đạo + TCCB
- 13h30: Kiểm tra nông thôn mới xã Bình Hải
- 14h00: Họp đoàn dự thi giáo viên giỏi tỉnh (Tiểu học)
- Chiều: Họp PHT các trường THCS và giao nhận đề kiểm tra học kỳ
- Kiểm tra nông thôn mới xã Bình Nguyên
- Hoàn thành việc thu bài dự thi E-learning
- Theo quy định
- Theo KH
- Bà Nương
- Theo GM
- Theo KH
- Ô.Lượm
- Ô.Nguyên
Thứ năm
(03/01)
- Họp giao ban cấp học mầm non tại Sở GD-ĐT
- Kiểm tra một số trường tiểu học về kiểm tra cuối học kỳ I
- 13h30: Nộp hồ sơ dự thi giáo viên giỏi tại Sở GD-ĐT
- Bà Nương, Bà Vinh
- Lãnh đạo, TH
- Ô.Tú
Thứ sáu
(04/01)
- Tiếp xúc cử tri tại UBND xã Bình Sa
- Dự Hội nghị tổng kết tại Liên đoàn Lao động huyện
- Chiều: Họp bắt thăm thi đấu chung kết bóng đá bóng chuyền
- Bà Nương
- Ô.Quyền
- Theo GM
Thứ bảy
(05/01)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- 14h00: Họp xét thi đua khối Văn hóa – Xã hội năm 2018
- Đi công tác tại Phòng GD-ĐT thành phố Tam Kỳ
- Theo quy định
- Theo KH
- Bà Nương
Chủ nhật
(06/01)
 

 

 

Lịch công tác tháng 01 năm 2018   (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)

Lịch công tác tháng 01/2019 của Sở GD&ĐT Quảng Nam:

pgdthangbinh

Xem thêm...