Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Lịch công tác

Lịch công tác tháng 5 năm 2019 (cập nhật: tuần 22)

Ngày đăng : 27-05-2019

Lịch tuần 22: (Áp dụng từ ngày 27/05/2019 đến 02/06/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
 
Lịch tuần 21: (Áp dụng từ ngày 20/05/2019 đến 26/05/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
 
Lịch tuần 20: (Áp dụng từ ngày 13/05/2019 đến 19/05/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
 
Lịch tuần 19: (Áp dụng từ ngày 06/05/2019 đến 12/05/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
 
Lịch tuần 18: (Áp dụng từ ngày 29/04/2019 đến 05/05/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)

Lịch công tác tháng 5 năm 2019 của Phòng GDĐT: (LINK TẢI)

 

Lịch công tác tháng 5/2019 của Sở GD&ĐT Quảng Nam:

 

 

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...